Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente. Ze adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

Geen klachtencommissie

De Adviesraad Sociaal Domein is geen klachtencommissie. De leden specialiseren zich met z’n tweeën of drieën in een Wmo-onderwerp. Denk dan aan het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, dagbesteding en geestelijke gezondheidszorg.

Vergaderschema Adviesraad Sociaal Domein 2020

Het actuele vergaderschema van de Adviesraad Sociaal Domein kunt u hier vinden.

Contact opnemen

Wilt u contact opnemen met de adviesraad? Mail dan naar info@adviesraadsociaaldomeingr.nl

Website

Kijk voor meer informatie op de eigen website van de adviesraad. Hier vindt u informatie over de taken van de adviesraad, de samenstelling, het vergaderschema, de notulen, de jaarverslagen en de aan het college uitgebrachte adviezen.