Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Bezwaar maken moet binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. U kunt online bezwaar maken. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Bezwaar maken per brief

U kunt ook een brief sturen. Stuur uw bezwaarschrift naar: gemeente Gilze en Rijen, t.a.v. college, gemeenteraad of burgemeester, Postbus 73, 5120 AB Rijen.

Vermeld in uw brief:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt. Vermeld het zaaknummer en/of datum waarop het besluit is genomen.
  • Waarom u daartegen bezwaar maakt.
  • Uw handtekening.