Bijstandsuitkering

Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering op basis van de Participatiewet (P-wet).

Voorwaarden

U heeft mogelijk recht op een bijstandsuitkering als u:

 • in Nederland woont en een Nederlands of Europees identiteitsbewijs heeft of een geldige verblijfsvergunning
 • geen of niet voldoende inkomsten heeft: minder dan de voor u geldende bijstandsnorm
 • weinig of geen eigen vermogen bezit; en geen andere uitkering kunt krijgen, zoals een Werkloosheidsuitkering (WW) of werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Meer over de voorwaarden voor het recht op bijstand vindt u op www.rechtopbijstand.nl. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijstand.

Bijstandsuitkering voor zelfstandigen

Heeft u een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig? Dan is er het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) voor hulp bij levensonderhoud, zoals eten en kledingen/of geld voor het bedrijf. Ook als u als oudere ondernemer wilt stoppen met uw bedrijf, is in sommige gevallen speciale ondersteuning mogelijk (IOAZ). U kunt deze uitkeringen aanvragen via Ondernemersadvies Tilburg.

Bijstandsuitkering aanvragen

U vraagt een uitkering online aan. Dit kan via de website www.werk.nl. U hebt hiervoor DigiD nodig. Hebt u zelf geen computer, dan kunt gebruik maken van de computers bij de openbare bibliotheek. Mogelijk is er ook iemand in uw eigen omgeving, van wie u de computer kunt gebruiken.

Bent u jonger dan 27 jaar? Neem dan eerst contact op met uw jongerenconsulent via telefoonnummer: 06-18585452 of e-mailadres: KhalidElKouazi@abg.nl.

Bijstand en vakantie of verblijf buitenland

Ontvangt u een uitkering en gaat u op vakantie in Nederland of in het buitenland? Of gaat u om een andere reden naar het buitenland? U moet vooraf melden als u met vakantie gaat in Nederland en toestemming vragen bij de gemeente als u naar het buitenland gaat. U mag maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. In die periode betalen we uw uitkering gewoon door. Het aanvraagformulier voor vakantie of verblijf in het buitenland kunt u hieronder downloaden.

Bijstand en werk of vrijwilligerswerk

Krijgt u een lagere uitkering als u werkt of vrijwilligerswerk doet?

Vrijlating inkomsten uit werk

Bent u 27 jaar of ouder, heeft u een bijstandsuitkering én werkt u? In sommige gevallen korten wij dan niet alle inkomsten op uw uitkering, maar mag u 25% zelf houden. Zo heeft u (tijdelijk) meer geld dan de uitkering. U kunt contact opnemen met uw re-integratieconsulent om de mogelijkheden van de inkomstenvrijlating te bespreken.

Vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Bent u 27 jaar of ouder, heeft u een bijstandsuitkering én doet u vrijwilligerswerk? De onkostenvergoeding die u krijgt voor uw vrijwilligerswerk korten wij niet op uw uitkering. Hiervoor gelden wel maximale bedragen. Als u vragen heeft over deze vrijlating kunt u contact opnemen met uw re-integratieconsulent.

Wijzigingen doorgeven

Inlichtingenplicht

U moet alles melden wat van invloed kan zijn op uw bijstandsuitkering. Dat heet de ‘inlichtingenplicht’.

Wat geeft u aan ons door?

U geeft bijvoorbeeld door dat:

 • U gaat werken, een opleiding gaat volgen of vrijwilligerswerk gaat doen.
 • U een auto heeft gekocht, verkocht of op uw naam heeft gezet.
 • U geld heeft ontvangen (bijvoorbeeld lening, inkomsten, erfenis, gift, pensioen).
 • U (tijdelijk) een medebewoner heeft gekregen.
 • Er een medebewoner vertrokken is.
 • Een medebewoner gestopt is met studeren, of juist is gaan studeren.
 • Een medebewoner 21 jaar is geworden.
 • Een medebewoner is gaan betalen voor het inwonen.
 • Een medebewoner gestopt is met betalen voor het inwonen. 

Hoe geeft u de inlichtingen door?

U vult de inlichtingen in op het Wijzigingsformulier. Het Wijzigingsformulier heeft u bij het begin van de uitkering van ons ontvangen. Heeft u het Wijzigingsformulier niet meer? Of twijfelt u over wat u moet invullen? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Sociale Zaken. Zo voorkomt u dat u de uitkering moet terugbetalen. Het wijzigingsformulier kunt u afgeven bij de balie van het gemeentehuis. Of per post naar ons toesturen.

Kenningsmakingsperiode

Een periode op proef samenwonen, zonder gevolgen voor je uitkering. Dat kan in Gilze en Rijen. Pas als u na de proefperiode blijft samenwonen, passen we de uitkering aan. Hebt u een relatie en wilt u graag samenwonen? Twijfelt u nog of het samenwonen slaagt? Dan is samenwonen op proef iets voor u. We noemen dit de ‘’kennismakingsperiode’’.

In het kort de regels:

 • U meldt vooraf dat u wilt gaan samenwonen aan uw contactpersoon. Dat kan via mailadres: sociaaldomein@abg.nl.
 • U houdt beiden uw eigen woning aan en betaalt hiervoor alle vaste lasten zelf (huur/hypotheek, energie, water en verzekeringen);
 • We spreken vooraf met u af hoeveel maanden u nodig hebt om te besluiten of u blijft samenwonen;
 • Samenwonen op proef kan maximaal 6 maanden;
 • U laat uw contactpersoon voor het einde van deze periode weten of u blijft samenwonen of niet;
 • U geeft het meteen door aan uw contactpersoon als er iets verandert, of als u besluit om niet meer samen te wonen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U en uw partner hebben een liefdesrelatie.
 • U en uw partner zijn niet getrouwd en hebben ook geen geregistreerd partnerschap.
 • U en uw partner hebben samen geen kinderen.
 • U en uw partner hebben eerder samen geen uitkering gehad.
 • U en uw partner wonen nog niet samen en hebben niet eerder samengewoond.
 • Heeft uw partner een uitkering in een andere gemeente? Geef dan ook daar door dat u gaat samenwonen.
 • U houdt beiden uw woning aan en blijft daar ingeschreven staan in het bevolkingsregister.
 • Uw verhuurder vindt het goed dat u (tijdelijk) samenwoont.
 • U maakte niet eerder gebruik van de kennismakingsperiode.

Inkomensondersteuning

Heeft u een laag inkomen? Er zijn regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. U leest er meer over op de pagina www.gilzerijen.nl/inkomensondersteuning.

Voorschot bijstandsuitkering

Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd, dan moet u wachten tot uw recht op uitkering is vastgesteld. Totdat dit definitief is, kan de gemeente u een voorschot geven op uw uitkering. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Gilze en Rijen.

Hoogte van de uitkering

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw gezinssamenstelling, leeftijd en uw leefsituatie.
Als u samenwoont met meer volwassenen in uw woning, dan passen wij uw uitkering daarop aan. Hoe meer volwassenen er in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Niet mee tellen:

 • Jongeren tot 27 jaar;
 • De persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert, als er geen anderen in de woning wonen;
 • De commerciële huurder/onderhuurder, kostganger of de verhuurder/onderverhuurder/kostgever die in dezelfde woning woont;
 • Kamerhuurders met een commercieel contract die een commerciële huurprijs betalen;
 • Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven of studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten;
 • Studenten die een Beroeps Begeleidende leerweg volgen.

Heeft u nog vragen? Bel dan de gemeente Gilze en Rijen via telefoonnummer 14 0161.

Overzicht betaaldagen bijstandsuitkeringen

Ontvangt u een uitkering vanuit de gemeente? Dan is het prettig om te weten wanneer deze aan u betaald wordt. Hiervoor is een overzicht gemaakt. In het overzicht is per maand terug te zien, op welke dag, de gemeente de uitkering aan u uitbetaald. Voor de 15e van de maand hoort het geld op uw rekening te staan. Het overzicht met de betaaldagen vindt u hier (PDF, 62 kb) .