Bijstandsuitkering

Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering op basis van de Participatiewet (P-wet).

Voorwaarden

U heeft mogelijk recht op een bijstandsuitkering als u:

 • in Nederland woont en een Nederlands of Europees identiteitsbewijs heeft of een geldige verblijfsvergunning
 • geen of niet voldoende inkomsten heeft: minder dan de voor u geldende bijstandsnorm
 • weinig of geen eigen vermogen bezit; en geen andere uitkering kunt krijgen, zoals een Werkloosheidsuitkering (WW) of werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Meer over de voorwaarden voor het recht op bijstand vindt u op www.rechtopbijstand.nl. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijstand.

Bijstandsuitkering voor zelfstandigen

Wilt u een onderneming starten of bent u als ondernemer in financiële problemen terecht gekomen? U kunt dan in bepaalde gevallen bijstand aanvragen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Hiermee kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen.

Wilt u meer informatie, dan kunt u uw gegevens als startend of gevestigd ondernemer vermelden via www.tilburg.nl/ondernemers/geld/financiele-steun. Binnen 2 werkdagen wordt dan contact met uw opgenomen door een adviseur. Afhankelijk van de inhoud van de vraag krijgt u direct antwoord of wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Bijstandsuitkering aanvragen

U vraagt een uitkering online aan. Dit kan via de website www.werk.nl. U hebt hiervoor DigiD nodig. Hebt u zelf geen computer, dan kunt gebruik maken van de computers bij de openbare bibliotheek. Mogelijk is er ook iemand in uw eigen omgeving, van wie u de computer kunt gebruiken.

Vindt u het moeilijk om uw verzoek online in te dienen? Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kan u hierbij helpen. U moet dan wel telefonisch een afspraak maken, via telefoonnummer 013-7504230. Het adres is Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 SG in Tilburg.

Bent u jonger dan 27 jaar? Neem dan eerst contact op met uw jongerenconsulent via telefoonnummer: 06-18585452 of e-mailadres: KhalidElKouazi@abg.nl.

Bijstand en vakantie of verblijf buitenland

Ontvangt u een uitkering en gaat u op vakantie in Nederland of in het buitenland? Of gaat u om een andere reden naar het buitenland? U moet vooraf melden als u met vakantie gaat in Nederland en toestemming vragen bij de gemeente als u naar het buitenland gaat. U mag maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. In die periode betalen we uw uitkering gewoon door. Het aanvraagformulier voor vakantie of verblijf in het buitenland kunt u hieronder downloaden.

Bijstand en werk of vrijwilligerswerk

Krijgt u een lagere uitkering als u werkt of vrijwilligerswerk doet?

Vrijlating inkomsten uit werk

Bent u 27 jaar of ouder, heeft u een bijstandsuitkering én werkt u? In sommige gevallen korten wij dan niet alle inkomsten op uw uitkering, maar mag u 25% zelf houden. Zo heeft u (tijdelijk) meer geld dan de uitkering. U kunt contact opnemen met uw re-integratieconsulent om de mogelijkheden van de inkomstenvrijlating te bespreken.

Vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Bent u 27 jaar of ouder, heeft u een bijstandsuitkering én doet u vrijwilligerswerk? De onkostenvergoeding die u krijgt voor uw vrijwilligerswerk korten wij niet op uw uitkering. Hiervoor gelden wel maximale bedragen. Als u vragen heeft over deze vrijlating kunt u contact opnemen met uw re-integratieconsulent.

Wijzigingen doorgeven

Inlichtingenplicht

U moet alles melden wat van invloed kan zijn op uw bijstandsuitkering. Dat heet de ‘inlichtingenplicht’.

Wat geeft u aan ons door?

U geeft bijvoorbeeld door dat:

 • U gaat werken, een opleiding gaat volgen of vrijwilligerswerk gaat doen.
 • U een auto heeft gekocht, verkocht of op uw naam heeft gezet.
 • U geld heeft ontvangen (bijvoorbeeld lening, inkomsten, erfenis, gift, pensioen).
 • U (tijdelijk) een medebewoner heeft gekregen.
 • Er een medebewoner vertrokken is.
 • Een medebewoner gestopt is met studeren, of juist is gaan studeren.
 • Een medebewoner 21 jaar is geworden.
 • Een medebewoner is gaan betalen voor het inwonen.
 • Een medebewoner gestopt is met betalen voor het inwonen. 

Hoe geeft u de inlichtingen door?

U vult de inlichtingen in op het Wijzigingsformulier. Het Wijzigingsformulier heeft u bij het begin van de uitkering van ons ontvangen. Heeft u het Wijzigingsformulier niet meer? Of twijfelt u over wat u moet invullen? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Sociale Zaken. Zo voorkomt u dat u de uitkering moet terugbetalen. Het wijzigingsformulier kunt u afgeven bij de balie van het gemeentehuis. Of per post naar ons toesturen.

Inkomensondersteuning

Heeft u een laag inkomen? Er zijn regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. U leest er meer over op de pagina www.gilzerijen.nl/inkomensondersteuning.

Voorschot bijstandsuitkering

Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd, dan moet u wachten tot uw recht op uitkering is vastgesteld. Totdat dit definitief is, kan de gemeente u een voorschot geven op uw uitkering. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Gilze en Rijen.

Kostendelersnorm voor bijstandontvangers

Mensen die samen in één woning wonen, kunnen de huur, kosten voor verwarming van de woning en andere kosten delen. Daarom krijgen bijstandsontvangers van 21 jaar of ouder die in één huis wonen met andere volwassenen vanaf 2015 een lagere uitkering. Deze regel heet de ‘kostendelersnorm’.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Hoe meer volwassen personen in één woning, hoe lager de uitkering. Het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben.

Meer informatie

Het filmpje over de kostendelersnorm legt uit voor wie de kostendelersnorm bedoeld is en hoe we uw bijstandsuitkering vanaf 2015 berekenen. Heeft u nog vragen? Bel dan de gemeente Gilze en Rijen via telefoonnummer 14 0161.

Overzicht betaaldagen bijstandsuitkeringen

Ontvangt u een uitkering vanuit de gemeente? Dan is het prettig om te weten wanneer deze aan u betaald wordt. Hiervoor is een overzicht gemaakt. In het overzicht is per maand terug te zien, op welke dag, de gemeente de uitkering aan u uitbetaald. Voor de 15e van de maand hoort het geld op uw rekening te staan. Het overzicht met de betaaldagen vindt u hier (PDF, 65 kb) .