Collectevergunning

U wilt voor een goed doel geld inzamelen. Dit noemen we collecteren. U moet toestemming aanvragen. Dat doet u minimaal 8 weken voordat u de collecte houdt.

Voorwaarden

  • Uw organisatie moet in het register Erkende Goede Doelen van het CBF staan.
  • Wij geven 1 vergunning per week af. Kies via het collecterooster de datum voor uw collecte. Dit vermindert de kans op afwijzing
  • 14 dagen na de collecte levert u een collectestaat bij de gemeente in. Dit is een overzicht van de opbrengsten. Ook laat u zien dat de opbrengst is ingezet voor een goed doel.

Meesturen

  • Kopie van de identiteitsbewijs van de aanvrager.
  • Kopie van de inschrijving of verklaring van steunwaardigheid van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De CBF-erkenning vraagt u bij het CBF aan.