Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

College van B en W

Het college vergadert op dinsdag. Naast de burgemeester en de wethouders maakt ook de gemeentesecretaris deel uit van het college.
Jan Boelhouwer (Foto: Vincent Jansen)
foto Hans Janssen

Burgemeester dr. A.J.W. (Jan) Boelhouwer

Portefeuille:

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Burgerzaken
 • Handhaving
 • Regionale samenwerking algemeen
 • Alg. bestuurlijke en juridische zaken
 • Representatie en kabinetszaken
 • Opvang asielzoekers en naturalisatie
 • Opvang zwerfdieren
 • Evenementen, kermissen en markten

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821118

Ariane Zwarts (Foto: Visual Thinking)
Foto Wim Lemmens

Wethouder A. (Ariane) Zwarts

Portefeuille:

 • Loco-burgemeester
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Duurzaamheid en milieu
 • Kunst en cultuur
 • Bibliotheek en sociaal-culturele centra
 • Doelgroepenvervoer
 • Participatie en sociale zaken
 • Communicatie en klantcontactcentrum
 • Volksgezondheid

Politieke Partij: Gemeentebelang

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821118

Aletta van der Veen
(Foto: Fotodesign Peggy)

Wethouder A. (Aletta) van der Veen

Portefeuille:

 • Natuur, landschap en groen
 • Ruimtelijke ontwikkeling landelijk gebied
 • Jeugd
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Toerisme en recreatie
 • Verkeer en vervoer
 • Openbare ruimte en infrastructuur
 • Sport
 • Wijk- en buurtbeheer

Politieke Partij: Kern'75

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821118

Rolph Dols (Foto: Fotodesign Peggy)

Wethouder R.W.F. (Rolph) Dols

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ontwikkeling stedelijk gebied
 • Economische zaken en werkgelegenheid
 • Financiën
 • Grondbedrijf
 • COVM
 • Bedrijfsvoering en ABG
 • Personeel en organisatie
 • Automatisering
 • Inkoop, facilitair en gebouwen

Politieke partij: CDA

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821118

René Wiersema (Foto: Fotodesign Peggy)

Gemeentesecretaris drs. R.M. (René) Wiersema

Postbus 73, 5120 AB Rijen

E-mail: Rene.Wiersema@gilzerijen.nl

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821118

Projecten


Spoorzone

Wethouder Rolph Dols

Centrumplan Gilze

Wethouder Aletta van der Veen

Centrumplan Rijen

Wethouder Rolph Dols

Herinrichting Hulten

Wethouder Aletta van der Veen

Basisschool De Wildschut

Wethouder Aletta van der Veen

Herbestemming locatie Margriethal/Tropical
incl. Van Oldenbarneveldtlaan

Wethouder Ariane Zwarts

Sporthal Achter de Tuintjes

Wethouder Aletta van der Veen

Invoering Omgevingswet

Wethouder Rolph Dols

Herbestemming Rijksweg 5 Hulten

Wethouder Ariane Zwarts

Snelfietsroute

Wethouder Aletta van der Veen

Onderlinge vervanging

De toedeling van de rol van loco-burgemeester aan wethouder Zwarts impliceert dat zij de burgemeester vervangt in zijn taken bij diens afwezigheid. De afspraak is gemaakt, dat de burgemeester en wethouder Zwarts elkaar over en weer vervangen. Vervolgens is de afspraak gemaakt dat de wethouders Van der Veen en Dols elkaar over en weer vervangen.

Externe vertegenwoordiging

In het verlengde van de (voorgestelde) portefeuilleverdeling, is het voorstel de volgende bestuurlijke vertegenwoordigers aan te wijzen in organen van de zgn. verbonden partijen.

· ABG organisatie: burgemeester Boelhouwer en wethouder Dols
· Algemeen bestuur Regio Hart van Brabant: burgemeester Boelhouwer (*)
· Bestuurscommissie Jeugd Regio Hart van Brabant: wethouder Van der Veen
· Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: burgemeester Boelhouwer
· Diamantgroep: wethouder Zwarts
· GGD Hart van Brabant: wethouder Zwarts
· Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: wethouder Zwarts
· Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord: burgemeester Boelhouwer
· Brabant Water NV: burgemeester Boelhouwer
· Gate2 BV: wethouder Dols
· NV Bank Nederlandse Gemeenten: wethouder Dols
· Midden-Brabant Poort CV: wethouder Dols
· Stichting Deelnemingen gemeente Gilze en Rijen: wethouder Dols
· Stichting Inkoopbureau West-Brabant: wethouder Dols

(*) Alle portefeuillehouders participeren in de regio Hart van Brabant in de voor hen relevante portefeuillehoudersoverleggen.

Coalitieprogramma

In het coalitieprogramma 2018-2022 (PDF, 4.419 kb)  staan de afspraken die het huidige college maakte in 2018.

Besluitenlijst

De besluiten die het college neemt worden elke week in de besluitenlijst gezet.

Spreekuur college

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders? Neemt u dan contact op met de gemeente Gilze en Rijen.