College van B en W

Het college bestaat uit burgemeester en wethouders. Ze hebben ieder hun eigen portefeuille: onderwerpen waar zij zich mee bezighouden. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij adviseert en ondersteunt burgemeester en wethouders. Het college vergadert iedere dinsdag.

Burgemeester D. (Derk) Alssema

Portefeuille

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Burgerzaken
 • Handhaving
 • Regionale samenwerking algemeen
 • Alg. bestuurlijke en juridische zaken
 • Representatie en kabinetszaken
 • Opvang asielzoekers en naturalisatie
 • Opvang zwerfdieren
 • Evenementen, kermissen en markten

Afspraak maken

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821122

Social media

 

Wethouder A. (Ariane) Zwarts

Portefeuille

 • Loco-burgemeester
 • Klimaatadaptatie en energietransitie
 • Duurzaamheid en circulaire economie
 • Milieu en afval
 • Beschermd wonen
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Participatie en sociale zaken
 • Volksgezondheid
 • Doelgroepenvervoer
 • Bibliotheek en sociaal-culturele centra

Projecten

 • Herbestemming locatie Margriethal/Tropical
 • Bouwplan Van Oldenbarneveldtlaan
 • Herbestemming Rijksweg 5 Hulten

Politieke Partij: Gemeentebelang

Afspraak maken

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821342.

Social media

 

Wethouder A. (Aletta) van der Veen

Portefeuille

 • Natuur, landschap en groen
 • Ruimtelijke ontwikkeling landelijk gebied
 • Toerisme en recreatie
 • Beheer openbare ruimte (grijs en groen)
 • Wijk- en buurtbeheer
 • Water en riolering
 • Ondergrondse infrastructuur
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs en kinderopvang

Projecten

 • Centrumplan Gilze inclusief Lange Wagenstraat
 • Herinrichting Hulten en N282
 • O.b.s De Wildschut incl. Heuvel en Alphenseweg
 • Snelfietsroute excl. gebied spoorzone (tot 2021)
 • Sporthal Achter de Tuintjes
 • Fietsallee Chaamse bossen
 • Herinrichting Bisschop de Vetplein
 • Fietspaden Tilburgsebaan en Rielsebaan

Politieke Partij: Kern'75

Afspraak maken

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821342.

Social media

 

Wethouder S. (Sandra) Diepstraten

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling stedelijk gebied
 • Verkeer en vervoer
 • Luchthaven en COVM
 • Spoorzaken
 • Invoering Omgevingswet
 • Wonen

Projecten

 • Spoorzone
 • N631
 • Snelfietsroute na 2021
 • Centrumplan Rijen

Politieke Partij: CDA

Afspraak maken

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821118.

Social media

 

Wethouder D. (David) Vermorken

Portefeuille

 • Economische zaken en werkgelegenheid
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Dienstverlening, KCC en communicatie
 • Financiën
 • Grondzaken en grondbedrijf
 • Bedrijfsvoering en ABG
 • Personeel en organisatie
 • Automatisering
 • Inkoop, facilitair en gebouwen

Politieke Partij: VVD

Afspraak maken

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821118.

Social media

 

Gemeentesecretaris drs. R.M. (René) Wiersema

Postbus 73, 5120 AB Rijen

E-mail: Rene.Wiersema@gilzerijen.nl

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Mail of bel naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@gilzerijen.nl / 088-3821122

Social media

 

Onderlinge vervanging

 • Burgemeester Alssema en loco-burgemeester Zwarts vervangen elkaar voor wat betreft de burgemeesterstaken.
 • Wethouder Vermorken en wethouder Zwarts vervangen elkaar in hun portefeuilles.
 • Wethouder Diepstraten en wethouder Van der Veen vervangen elkaar in hun portefeuilles.

Externe vertegenwoordiging

In het verlengde van de portefeuilleverdeling, zijn de bestuurlijke vertegenwoordigers in organen van de zgn. verbonden partijen als volgt:

 • ABG-organisatie: wethouder Vermorken
 • Bestuurscommissie Jeugd Regio Hart van Brabant: wethouder Van der Veen
 • Diamantgroep: wethouder Zwarts
 • GGD Hart van Brabant: wethouder Zwarts
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: wethouder Zwarts
 • Gate2 BV: wethouder Diepstraten
 • NV Bank Nederlandse Gemeenten: wethouder Vermorken
 • Midden-Brabant Poort CV: wethouder Vermorken
 • Stichting Deelnemingen gemeente Gilze en Rijen: wethouder Vermorken

Nevenfuncties college

Ambtshalve nevenfuncties burgemeester Derk Alssema (onbezoldigd)

 • Bestuurslid ABG-organisatie
 • Lid Bestuurlijke Commissie Bevolkingszorg
 • Lid Aandeelhouderscommissie Brabant Water
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
 • Lid Algemeen Bestuur Hart van Brabant

Niet-ambtshalve nevenfuncties van burgemeester Derk Alssema (bezoldigd)

 • Geen

Niet-ambtshalve nevenfuncties van burgemeester Derk Alssema (onbezoldigd)

 • Ambtenaar van de burgerlijke stand

Ambtshalve nevenfuncties wethouder Sandra Diepstraten (onbezoldigd)

 • Commissaris Gate 2

Niet-ambtshalve nevenfuncties van wethouder Sandra Diepstraten (bezoldigd)

 • Geen

Niet-ambtshalve nevenfuncties van wethouder Sandra Diepstraten (onbezoldigd)

 • Ambtenaar van de burgerlijke stand

Ambtshalve nevenfuncties wethouder Aletta van der Veen (onbezoldigd)

 • Voorzitter bestuurscommissie Jeugd
 • Regioambassadeur van de Wethoudersvereniging
 • Lid Stuurgroep Smart Start
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Fysiek regio Hart van Brabant
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Sociaal regio Hart van Brabant

Niet-ambtshalve nevenfuncties van wethouder Aletta van der Veen (bezoldigd)

 • Geen

Ambtshalve nevenfuncties wethouder David Vermorken (onbezoldigd)

 • Bestuurslid ABG-organisatie
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger bij NV Bank Nederlandse Gemeenten
 • Aandeelhouder Midden-Brabant Poort CV
 • Voorzitter Stichting Deelnemingen gemeente Gilze en Rijen
 • Lid Stuurgroep Smart Industries Midpoint Brabant

Niet-ambtshalve nevenfuncties van wethouder David Vermorken (bezoldigd)

 • Trainer bij de Haya van Somerenstichting

Niet-ambtshalve nevenfuncties van wethouder David Vermorken (onbezoldigd)

 • Lid van de Brabantse Scoutingscommissie van de VVD
 • Ambtenaar van de burgerlijke stand
 • Lid Kandidaatstellingscommissie Gemeenteraadsverkiezingen 2022 van de VVD Tilburg

Ambtshalve nevenfuncties van wethouder Ariane Zwarts (onbezoldigd)

 • Voorzitter Stuurgroep regiovervoer Midden-Brabant
 • Voorzitter DB Regiovervoer Midden-Brabant
 • Lid VNG Commissie EKEM
 • Lid AB Diamantgroep
 • Lid AB en DB Omgevingsdienst Midden-West-Brabant
 • Lid Auditcommissie Omgevingsdienst Midden-West-Brabant
 • Lid AB GGD Hart voor Brabant

Niet-ambtshalve nevenfuncties van wethouder Ariane Zwarts (bezoldigd)

 • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Goed Thuis

Ambtshalve nevenfuncties secretaris René Wiersema (onbezoldigd)

 • Lid Kring van gemeentesecretarissen Regio Hart van Brabant

Niet-ambtshalve nevenfuncties van secretaris René Wiersema (bezoldigd)

 • Lid Raad van Commissarissen woningstichting Talis te Nijmegen

Coalitieprogramma

In het coalitieprogramma 2019-2022 (PDF, 6.732 kb)  staan de afspraken die het huidige college maakte in 2019.

Besluitenlijst

De besluiten die het college neemt worden elke week in de besluitenlijst gezet.

Spreekuur college

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders? Neemt u dan contact op met de gemeente Gilze en Rijen.