Conceptverzoek

U (ver)bouwt, sloopt, kapt of verandert het gebruik van een bouwwerk. U kunt bij de gemeente een conceptverzoek indienen. Dan weet u meteen waar u aan toe bent.

Waarom

  • We onderzoeken of uw (bouw)plannen passen binnen het omgevingsplan.
  • Waar nodig vragen we advies aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
  • Zaken die te maken hebben met uw werkzaamheden, zoals parkeren, geluid en riolering, worden besproken. Met het advies hierover kunt u uw (bouw)plannen aanpassen.
  • We zoeken uit of en welke vergunning(en) u moet aanvragen, welke activiteiten nodig zijn en of er eventueel nog (schriftelijke) meldingen gedaan moeten worden.
  • Een wijziging van het omgevingsplan is op dit moment nog niet mogelijk. Samen kijken we naar wat dit betekent voor uw (bouw)plannen.
  • Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor uw (bouw)plannen zoals we besproken hebben in het conceptverzoek? Dan is de kans groot dat u de omgevingsvergunning krijgt.

Aanvragen

U dient het conceptverzoek in voordat u een vergunningaanvraag doet. U kunt op 2 manieren een conceptverzoek indienen:

  • Download het formulier conceptverzoek. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen via e-mail.
  • Ga naar het digitale Omgevingsloket en log in. Hiervoor heeft u een DigiD nodig of als bedrijf E-herkenning. Beantwoord alle vragen en kies de laatste stap voor 'conceptverzoek'. 

Goed om te weten

Het conceptverzoek is niet bedoeld voor het stellen van algemene vragen over bouwen. Algemene vragen kunt u stellen via e-mail.

Kosten

Een conceptverzoek kan geld kosten. Deze kosten heten leges en staan in de legesveroderning. Als uw plan grotendeels binnen de regels past, hoeft u in het begin geen leges te betalen. Wanneer het plan niet past binnen de regels moet uw plan misschien besproken worden. Hiervoor moet u betalen. Dit laten wij u vooraf weten.

Wanneer u een omgevingsvergunning krijgt na een conceptverzoek, gaan de kosten voor het conceptverzoek af van het bedrag dat u moet betalen voor de vergunning.

Contact

Voor vragen over bouwen kunt u een e-mail sturen. Als u vragen heeft over een (bouw)plan dat u heeft ingediend, kunt u een e-mail sturen naar de afdeling vergunningen.