COVM Gilze en Rijen

De Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) geeft gevraagd en ongevraagd advies over geluidhinder rond militaire vliegbases. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om geluidhinder rond de luchthavens te verminderen. Ook informeert de COVM over milieu en milieuhygiƫne. En ze houdt scherp in de gaten of er bepaalde trends waarneembaar zijn.

Vergaderingen COVM

De COVM vliegbasis Gilze-Rijen vergadert twee keer per jaar in het Gemeentehuis (Raadzaal), Raadhuisplein 1 te Rijen. De vergaderingen van de COVM zijn openbaar. In 2024 vergadert de COVM op 27 maart en op 18 september.

U kunt de agenda's en de vergaderstukken bekijken op de website van de COVM.

Meer informatie

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de COVM-secretaris via e-mail

Voor vragen en eventuele klachten over vliegbasis Gilze-Rijen kunt u contact opnemen met de Sectie Voorlichting & Communicatie van de vliegbasis, via telefoonnummer 0161 29 61 00. Voor klachten is er ook een gratis nummer 0800 022 60 33.