COVM Gilze en Rijen

De Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) geeft gevraagd en ongevraagd advies over geluidhinder rond militaire vliegbases. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om geluidhinder rond de luchthavens te verminderen. Ook informeert de COVM over milieu en milieuhygiƫne. En ze houdt scherp in de gaten of er bepaalde trends waarneembaar zijn.

Vergaderingen COVM

De COVM vliegbasis Gilze-Rijen vergadert twee keer per jaar in het Gemeentehuis (Raadzaal), Raadhuisplein 1 te Rijen. De vergaderingen van de COVM zijn openbaar. In 2023 vergadert de COVM op 29 maart en op 27 september.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de COVM-secretaris: michiel.huijbregts@rijksoverheid.nl

Voor vragen en eventuele klachten over vliegbasis Gilze-Rijen kunt u contact opnemen met de Sectie Voorlichting & Communicatie van de vliegbasis, telefoonnummer 0161-296100. Voor klachten is er ook een gratis nummer 0800-0226033.