Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

COVM Gilze en Rijen

De commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiƫne vliegbasis Gilze-Rijen (COVM Gilze-Rijen) bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en VROM, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

Vergaderingen COVM

De COVM vergadert twee keer per jaar in het Gemeentehuis (Raadzaal), Raadhuisplein 1 te Rijen. De vergaderingen van de COVM zijn openbaar. U vindt de agenda's en documenten van de vergaderingen van het COVM in de vergaderkalender.

In 2018 vergadert de COVM op 7 februari en 28 maart.

Luchthavenbesluit

Op de volgende twee pagina's van defensie is meer informatie te vinden over het luchthavenbesluit:

Leden COVM

 • mevrouw N. Wester, Voorzitter
 • dhr. R.W.F. Dols, Vice Voorzitter
 • dhr. W. de Vet
 • mr. B.R. de Vries
 • drs. A.W. Welvaart
 • dhr. P.J.L.M. De Beer
 • dhr. F. Saeijs
 • dhr. A. van de Heijning
 • luitenant-kolonel A.J.P. Hardenbol
 • commodore G.A. Polet
 • dhr. A.M.J. Liebregts
 • dhr. M. Visser
 • majoor S.O. LeClercq
 • dhr. J.H.P. de Gier, Secretaris

Meer informatie?

Voor vragen en eventuele klachten over vliegbasis Gilze-Rijen kunt u contact opnemen met de Sectie Voorlichting & Communicatie van de vliegbasis, telefoonnummer 0161-296100. Voor klachten is er ook een gratis nummer 0800-0226033.