Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

COVM Gilze en Rijen

De commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiƫne vliegbasis Gilze-Rijen (COVM Gilze-Rijen) bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en VROM, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

Vergaderingen COVM

De COVM vergadert twee keer per jaar in het Gemeentehuis (Raadzaal), Raadhuisplein 1 te Rijen. De vergaderingen van de COVM zijn openbaar. U vindt de agenda's en documenten van de vergaderingen van het COVM in de vergaderkalender.

In 2017 vergadert de COVM op 29 maart en 27 september.

Luchthavenbesluit

Vanaf 3 juni 2016 heeft de concept-notitie reikwijdte en detailniveau (CNRenD) ter voorbereiding van de milieueffectrapportage vliegbasis Gilze-Rijen ter inzage gelegen. Het CRNenD was in te zien op verschillende locaties in de omgeving van vliegbasis Gilze-Rijen en digitaal terug te vinden op de website van de Rijksoverheid. Het CRNenD is een bouwsteen voor de totstandkoming van het toekomstige luchthavenbesluit vliegbasis Gilze-Rijen. Dit besluit legt het gebruik van de vliegbasis Gilze-Rijen door helikopters en de invloed hiervan op de omgeving vast.

Bouwsteen voor luchthavenbesluit
Naast het vastleggen van het gebruik van militair en burger luchtverkeer zijn er in het luchthavenbesluit zogeheten beperkingsgebieden geformaliseerd. Deze gebieden regelen onder andere wat de toelaatbare hoogte is voor gebouwen in de omgeving van de vliegbasis en wat de geluidsruimte is voor het luchtverkeer. Het CRNenD is een belangrijke stap bij de totstandkoming van het luchthavenbesluit.

Het CRNenD heeft ter inzage gelegen op de ministeries van Infrastructuur & Milieu & Defensie, het provinciehuis in Den Bosch en in het gemeentehuis van de gemeente Gilze en Rijen. Daarnaast werden de documenten vanaf 3 juni geplaatst op de website van de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/documenten) en via de Staatscourant (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant). 

Leden COVM

 • mevrouw drs. Ing. G.M. Swaans-Van der Helm, Voorzitter
 • dhr. R.W.F. Dols, Vice Voorzitter
 • dhr. W. de Vet
 • mr. B.R. de Vries
 • drs. A.W. Welvaart
 • dhr. P.J.L.M. De Beer
 • dhr. F. Saeijs
 • dhr. A. van de Heijning
 • luitenant-kolonel A.J.P. Hardenbol
 • commodore G.A. Polet
 • dhr. A.M.J. Liebregts
 • dhr. M. Visser
 • majoor J.H. van der Veen
 • dhr. J.H.P. de Gier, Secretaris

Meer informatie?

Voor vragen en eventuele klachten over vliegbasis Gilze-Rijen kunt u contact opnemen met de Sectie Voorlichting & Communicatie van de vliegbasis, telefoonnummer 0161-296100. Voor klachten is er ook een gratis nummer 0800-0226033.