Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Duurzaamheid

De gemeente Gilze en Rijen wil dat we in 2050 80% tot 90% minder kooldioxide uitstoten. Kooldioxide komt vrij als inwoners en bedrijven stroom en gas gebruiken en door uitstoot van gassen door het verkeer. Kooldioxide is een broeikasgas en draagt bij aan de klimaatveranderingen zoals opwarming van de aarde. Om dat doel te bereiken zijn we op zoek naar u! We bereiken alleen ons doel als we Samen Bewust stappen nemen. Op deze pagina leest u wat de gemeente zelf doet, met wie we samenwerken en waar u terecht kunt voor subsidie, een duurzaamheidslening en andere nuttige zaken.

Meer weten over duurzaamheid in de gemeente of over het verduurzamen van uw woning? Klik hier!

Wat doet de gemeente?

Onze ambities staan in de duurzaamheidsvisie 2016-2018. We hebben daarin onze doelstelling gezet en voor de komende jaren vastgelegd waar wij aandacht aan geven. Elk jaar maken we een verslag van de dingen die wij en die onze partners hebben gedaan aan duurzaamheid. Die kunt u lezen onderaan deze pagina onder downloads.

Met wie werken we samen?

We werken met iedereen samen die een goed idee heeft dat te maken heeft met het thema duurzaamheid en dit idee ook wilt uitvoeren. Met een aantal organisaties werken we regelmatig samen. Zij hebben zelf ook acties voor de inwoners van Gilze en Rijen. Hieronder leest u met welke organisaties wij samenwerken:

 • Bent u ondernemer? Wij hebben een overeenkomst met Energieke Regio die ondernemers helpt besparen op het gebied van energie en grondstoffen.
 • Bent u huurder? Uw woningstichting Leystromen kan u adviseren over bezuinigen in het verbruik.
 • Bent u woningeigenaar? Energie Gilze Rijen heeft een aantal acties en projecten voor u.

 

Subsidie, lening en handige links

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Dit is een landelijke website met informatie over subsidies. Hier kunt u subsidie aanvragen voor duurzame energie en installaties, zoals pelletkachels en warmtepompen. Bezoek de website: www.rvo.nl.
 • Duurzaamheidslening
  Voor woningeigenaren die een lening met lage rente af willen sluiten voor de aanschaf van duurzame installaties kunnen terecht bij ons als gemeente. De gemeente Gilze en Rijen heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met de Stichting Volkshuisvesting Nederland. Kijk hier voor meer informatie.
 • Energieke Regio
  Energieke Regio helpt onafhankelijk bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcoöperaties met het verduurzamen van hun gebouwen. Hierbij betrekken zij de maatschappelijke- financiële- en comfortaspecten.
 • Energie besparen loont
  Dit is een actie van de gemeente Gilze en Rijen en Energie Gilze Rijen. Vraag hier een advies voor besparingsmogelijkheden voor uw woning. Dit geldt ook voor huurders van Leijstromen.
  Te downloaden: Energie besparen loont (PDF, 230 kb) 

Samen Bewust, dé duurzaamheidstips voor u!

Op deze pagina vindt u dé ‘Samen Bewust’-duurzaamheidstips. De tips zijn simpel en makkelijk toepasbaar. Zo maken we samen de gemeente duurzamer.

 • Hoe bestrijd ik het beste onkruid?
  Onkruid bestrijden doet u het beste door de voegen te krabben en het terras te borstelen met heet water. Gebruik géén bestrijdingsmiddelen of schoonmaakazijn. Dat is slecht voor de grond.

Heeft u een tip?

Heeft u zelf een duurzame tip? Mail deze tip naar: info@gilzerijen.nl onder vermelding van duurzaamheidstip.

Nieuwe woning bouwen? Vanaf 1 juli 2018 aardgasvrij!

Nieuwe woning(en) bouwen in Nederland? Dát kan vanaf 1 juli 2018 alleen nog maar aardgasvrij. Het staat in de nieuwe Wet Voortgang Energie Transitie (Wet Vet), die de Rijksoverheid heeft ingevoerd. Daarmee maakt Nederland haast met het terugdringen van het gebruik van aardgas. En dat is mooi, want we willen toe naar duurzame energie met minder CO2-uitstoot.

Wat betekent dit voor u?

De Wet Vet geldt voor alle nieuwe woningen en kleine bedrijven, die minder dan 40 m3 gas per uur gebruiken. Als u ná 1 juli 2018 een bouwaanvraag indient voor een nieuwe woning of een klein bedrijf, dan moet u aardgasvrij bouwen. U krijgt dan namelijk geen aansluiting meer op het gasnet. En dat betekent dat u gebruik moet maken van andere, duurzame energiebronnen, zoals lucht- of bodemwarmtepompen.

Geldt het ook voor verbouwingen?

Nee, als u een bestaande woning verbouwt en u heeft al een aardgasaansluiting dan mag u die gerust blijven gebruiken. Maar als u de mogelijkheid heeft om de aardgasaansluiting te vervangen door een duurzame variant is dat slim, omdat op termijn alle woningen zonder aardgas verwarmd moeten worden.

Welke andere opties zijn er voor aardgas?

Er zijn verschillende alternatieve methoden om uw nieuwe woning aardgasvrij te bouwen. Zo zijn er bodem- en luchtwarmtesystemen die uit de lucht c.q. bodem warmte halen, die in de woning elektrisch wordt verwarmd tot 30 graden voor de verwarming en een hogere temperatuur voor uw douchewater. Meer opties kunt u vinden op de website van Milieucentraal. Hier vindt u ook informatie over het aardgasloos maken van uw bestaande woning.

Week van de Duurzaamheid

In Gilze en Rijen besteden we veel aandacht aan de week van de duurzaamheid op 10 oktober. U kunt zelf ook in actie komen. Kijk voor ideeën op www.dagvandeduurzaamheid.nl

Meer weten?

Mail de coördinator duurzaamheid, Karin van den Akker via karinvandenakker@abg.nl.

Meer weten?

Heeft u vragen over duurzaamheid, klimaatverandering of de verandering van energievoorziening? Bel of mail dan met de coördinator duurzaamheid, Karin van den Akker via telefoonnummer 088-3821655 of stuur een e-mail naar karinvandenakker@abg.nl.