Een duurzaam Gilze en Rijen

Steeds meer zien we gevolgen van klimaatverandering terug in de samenleving. Onze zomers worden warmer en hevige regenval komt vaker voor. In onze gemeente willen we werken aan een duurzame, groene omgeving en een schone toekomst. Om dat doel te bereiken, zijn we op zoek naar u! Een duurzame gemeente bereiken we tenslotte samen. Op deze pagina leest u wat ú kunt doen, wat we als gemeente zelf doen en waar u terecht kunt voor subsidie en andere informatie. Belangrijke zaken die op dit moment spelen zijn Transitievisie Warmte, de REKS en de handreiking zonne- en windenergie.

Meer weten over duurzaamheid in de gemeente of over het verduurzamen van uw woning? Klik hier!

Wat kunt ú doen?

Duurzaamheid is van ons allemaal. Want de wereld om ons heen, de natuur en het klimaat zijn snel aan het veranderen. Alleen samen kunnen we de klimaatdoelstellingen halen: namelijk in 2050 energieneutraal zijn en voor 20% duurzame energie hebben. Dit doen we voor onszelf én voor onze kinderen! U kunt van alles doen. Ideeën inbrengen over wat er in uw wijk of buurt zou moeten gebeuren. Meepraten over onze plannen over de energietransitie. Uw tuin vergroenen, zonnepanelen plaatsen, uw huis isoleren… Hieronder geven we u alvast een aantal tips voor websites waar u meer informatie vindt over de mogelijkheden.

Energie Gilze Rijen

Een organisatie voor en door leden met als doel actief een bijdrage te leveren aan een klimaatneutraal, duurzaam en energie-onafhankelijk Gilze-Rijen. Energie Gilze Rijen richt zich op het leveren van duurzame energie en het realiseren van energieproductie en -besparing bij particuliere woningeigenaren, verenigingen, instellingen en ondernemers. Bekijk de website voor meer informatie.

Woningstichting Leystromen

Huurders kunnen terecht bij de woningstichting voor tips over zuiniger energieverbruik. Bekijk de website voor meer informatie.

Subsidies en leningen

1. Subsidie Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW)

Woont u in onze gemeente en wilt u aan de slag met energiebesparing in of aan uw woning? We kregen ook in 2021 subsidie om energiebesparing bij particuliere woningeigenaren en bij huurders te stimuleren.

Vanuit deze bijdrage organiseren wij verschillende acties, zoals:

De acties organiseren wij samen met de lokale energiecoöperatie Energie Gilze Rijen. Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan zeker een kijkje op hun website en maak daar direct een afspraak voor een gratis warmtescan of adviesgesprek. Kijk op de site van het Energie Loket Gilze en Rijen voor een gratis cadeaubon ter waarde van €60,-. Deze u kunt besteden aan energiebesparende producten.

2. Duurzaamheidslening

Wilt u als woningeigenaar overstappen op duurzame installaties, zoals een pelletkachel of warmtepomp? In dat geval kunt u bij ons terecht voor een lening tegen lage rente. Hiervoor hebben we een overeenkomst afgesloten met de Stichting Volkshuisvesting Nederland. Kijk hier voor meer informatie.

3. Subsidie Klimaatbestendig Gilze en Rijen: vergroenen van tuinen en daken

U kunt ook in 2021 nog subsidie aanvragen voor groene daken, het vergroenen van tuinen, regenwatervijvers, waterdoorlatende verharding en regentonnen. Met deze subsidieregeling willen wij inwoners helpen om tuinen in te richten op het veranderende klimaat. Kijk hier voor meer informatie.

4. Regionaal Energieloket

Wilt u meer weten over het verduurzamen van uw woning of over hoe u energie kunt besparen? Neem een kijkje op Energieloket Gilze en Rijen. Op het Regionaal Energieloket vindt u informatie over hoe u energie kunt besparen en welke maatregelen op uw huis van toepassing kunnen zijn. Ook ziet u hier alle activiteiten die op dit moment lopen in de gemeente. Zo kunt u een energieadvies gesprek met de energiecoaches van Energie Gilze Rijen boeken of gebruikmaken van de gratis online Huisscan.

En wat doet de gemeente zelf?

De wereld om ons heen verandert snel. De maatschappelijke veranderingen in energie en klimaat vragen om een gedegen duurzaamheidsambitie en een koers om deze ambitie te bereiken. We bouwen aan een netwerkorganisatie met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals de lokale energiecoöperatie Energie Gilze Rijen, de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen en het Gilze Rijens Industrieel Contract, Met dit netwerk delen we kennis en ervaringen, en grijpen we samen kansen voor een duurzamer Gilze en Rijen. Samen bewust is dan ook niet voor niets ons duurzaamheidskenmerk.

In de duurzaamheidsvisie Gilze en Rijen -zie onder downloads -hebben we onze duurzaamheidsvisie uitgewerkt. Vanuit de visie werken we aan verschillende projecten. Hieronder leest u aan welke projecten wij nu werken, wat dit voor u en de leefomgeving betekent en hoe u hieraan kunt bijdragen.

Transitievisie Warmte (TVW)

Een van de klimaatdoelstellingen is van het gas af. Ook Gilze en Rijen draagt hieraan zijn steentje bij. Er komt een Transitievisie Warmte waarin we onze plannen vastleggen voor alternatieven voor aardgas en de oplossingen per wijk. De eerste stappen moeten in 2030 zijn gezet. De gemeenteraad stelde op 29 maart 2021  het plan van aanpak voor de Transitievisie Warmte vast. Hierna volgen nog enkele verkennende onderzoeken, waarin we samen met inwoners en bedrijven kijken wat er in de wijken speelt en mogelijk is. Bekijk de pagina 'Transitievisie Warmte' voor meer informatie.

Alvast meedenken? Dat kan door u aan te melden via duurzaamheid@abg.nl.

Handreiking zonne-energie

Ons doel is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan we in 1990 deden. Een van de mogelijkheden die we verkennen is of we binnen onze gemeente duurzame energie op kunnen wekken met zonne-energie. We werken daarom ABG-breed aan een handreiking. Hierin bepalen we waar en onder welke voorwaarden we in de drie ABG-gemeenten mogelijkheden zien. Dit verkennen doen we niet alleen. We spreken met verschillende samenwerkingspartners en nadrukkelijk ook met onze inwoners. Zo organiseerden we begin 2021 digitale inwonersbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten haalden we veel waardevolle informatie op die we meenemen in de concept handreiking.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Om het goede voorbeeld te geven, stelden wij gemeentelijk beleid op voor het verduurzamen van alle gemeentelijke gebouwen.

Daarbij hebben wij op het gebied van verduurzamen de volgende ambities:

  • in 2030 zijn (bijna) alle gemeentelijke gebouwen voorzien van het energielabel A;
  • de energie die de gemeente gebruikt is duurzaam opgewekt.

De komende jaren starten we met de uitvoering.

Klimaatadaptie

Naast een visie voor zon, wind en warmte ontwikkelden we ABG-breed ook een visie op de klimaatverandering (PDF, 2.162 kb)  in onze gemeenten. Want we merken allemaal dat het weer extremer wordt. Straten lopen onder wegens regenoverlast. Of het blijft juist een lange periode extreem droog en warm. Rode draad in de visie zijn dan ook de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Tijd voor de volgende fase: het ophalen van kansen en knelpunten. Hiervoor staat vanaf 15 april een enquête online en organiseren we in Rijen klimaatsafari’s voor onze inwoners.

REKS Hart van Brabant

Elke regio in Nederland maakt plannen over hoe en waar de regio energie kan besparen en helpt de gemeentes bij de uitvoering. Al deze plannen komen samen in een RES, de Regionale Energie Strategie. In onze regio, Hart van Brabant, kijken we óók hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarom heet de RES bij ons de REKS, met de k van klimaat. De REKS is op 4 maart door de regio vastgesteld. Op dit moment ligt de REKS ter besluitvorming in de gemeenteraden. Wanneer dit bestuurlijk proces is afgerond, wordt de REKS aangeboden aan het Rijk. De RES wordt vervolgens elke twee jaar herzien. Zo blijft de REKS een strategie die meebeweegt met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Project Zon op Bedrijfsdaken (voor ondernemers)

Wij hebben de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Zonnepanelen zijn een goede, betrouwbare bron voor het opwekken van duurzame energie. Met het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ maken we zonne-energie aantrekkelijk voor ondernemers. Dit project wordt ondersteund vanuit het programma Sociale Innovatie van Enpuls. Door zonnepanelen te plaatsen op uw bedrijfsdak kunt u zonne-energie opwekken en besparen op uw energierekening. Opgewekte stroom die niet wordt gebruikt, wordt teruggeleverd aan het net.

In Gilze en Rijen hebben we 309 bedrijfsdaken van meer dan duizend vierkante meter. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat eind 2021 vijftien procent van de totale bedrijfsdakoppervlakte bedekt is met zonnepanelen. Doet u mee?

Samen met Enpuls bieden wij met korting een dakscan aan. De zonnecoach van Enpuls komt dan op afspraak bij u langs om de mogelijkheden in kaart te brengen. De coach kijkt of het pand geschikt is voor zonnepanelen, hoeveel panelen op het dak passen en hoeveel energie deze opleveren. Kijk voor meer informatie over de verschillende subsidiemogelijkheden alvast op deze website.

Kijk voor meer informatie hier verder.

Interesse in het project? Stuur een e-mail naar: duurzaamheid@abg.nl.

Duurzaamheidsnieuwsbrief

De gemeente Gilze en Rijen heeft een Duurzaamheidsnieuwsbrief. Daarin lees je meer over wat er allemaal gebeurt binnen onze gemeente op het gebied van duurzaamheid. In deze nieuwsbrief vertellen we wat de gemeente zelf doet, met wie we samenwerken en waar je terecht kunt voor subsidie, informatie en andere nuttige zaken.

Wil je in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan je e-mailadres naar duurzaamheid@abg.nl.

Meer weten of zelf een goed idee?

Heeft u vragen of een goed idee over duurzaamheid, klimaatverandering of zonne- of windenergie of nieuwe vormen van warmte? Stuur dan een e-mail naar duurzaamheid@abg.nl.