Evenementenvergunning

Een evenement is elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Bijvoorbeeld een sportwedstrijd, straatfeest, popconcert of fancy fair, maar ook een herdenkingsplechtigheid of een optocht (géén betoging). Vaak heeft u dan een evenementenvergunning nodig. Gaat het om een kleinschalig evenement? Kijk dan of u kunt volstaan met een melding. De regels voor een melding vindt u verder op deze pagina.

Kleine evenementen kunt u kosteloos aan ons melden.

Evenement organiseren met vergunning

In de volgende situaties heeft u een evenementenvergunning nodig:

 • als het evenement voor het publiek toegankelijk is.
 • het een tijdelijk, incidenteel karakter heeft.
 • het een vooraf bekende, afgebakende locatie is.
 • als het evenement niet voor publiek toegankelijk is (besloten), maar wordt gehouden op een locatie die normaal gesproken wel voor publiek toegankelijk is.
 • als een evenement in een tent, in de open lucht of in een bestaand gebouw wordt gehouden en deze locatie daar normaal gesproken niet voor bestemd is (onder andere van belang in verband met brandveiligheid in een tent of een gebouw). Let op: wellicht heeft u een gebruiksvergunning van de brandweer nodig.
 • als er daarbij alcoholische dranken worden verstrekt buiten een horecabedrijf. Let op: wellicht heeft u een ontheffing op grond van de Drank- en horecawet nodig.
 • wanneer er muziek of geluidinstallaties ten gehore gebracht wordt, anders dan voor normaal en huiselijk gebruik.
 • als er sprake is van plaatsing van een toiletwagen (in verband met afvoer).
 • als er verkeersmaatregelen nodig zijn om het evenement te kunnen houden.

U vraagt een evenementenvergunning aan met het aanvraagformulier evenementenvergunning. Let er op dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. Lever het formulier tijdig in (minimaal 12 weken voor aanvang evenement).

Vergunningvrij evenement

Voor kleine evenementen, zoals buurtbarbecues op openbaar terrein, kunt u ook volstaan met een melding van de activiteit. Een klein evenement melden is gratis. Blijkt uit de melding dat de activiteit niet onder een vergunningvrij evenement valt, dan kunnen wij u alsnog vragen een vergunningaanvraag in te dienen.

Hoe werkt het?

Een evenement is vergunningvrij indien:

 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen; bij gebruik van een tent maximaal 25 personen;
 • het evenement maximaal éénmaal per jaar plaatsvindt en maximaal één dag duurt;
 • het evenement tussen 10.00 uur en 24.00 uur plaats vindt;
 • geen muziek ten gehore wordt gebracht tijdens de op/afbouw van het evenement en voor 10.00 uur of na 23.00 uur;
 • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;
 • er een organisator is; en
 • de organisator ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester;
 • er geen alcoholische drank wordt verkocht;
 • omwonenden 1 week voor aanvang van het evenement schriftelijk worden geïnformeerd;

U kunt een vergunningvrij evenement online melden.

Wordt aan één of meer van bovenstaande punten niet voldaan, dan is het evenement niet langer vergunningvrij. U dient dan het aanvraagformulier evenementen in te vullen om een vergunning aan te vragen.

Kosten

 • Evenement organiseren met vergunning: € 13,25
 • Vergunningsvrij evenement melden is gratis

Voor vragen kunt u contact met de gemeente opnemen via 14 0161.

Afhandeling

Dien uw vergunningaanvraag ruim van tevoren in. Liefst 12 weken van tevoren. Bij sommige grote evenementen heeft de gemeente veel tijd nodig om af te stemmen met politie, brandweer en eventueel met andere organisaties. Houd daar rekening mee! Wijst de gemeente uw aanvraag om een evenementenvergunning af, dan kunt u bezwaar maken.