F-ONS subsidie

De gemeente moedigt het aan als inwoners van Gilze en Rijen zelf ideeën bedenken die goed zijn voor de samenleving. Met hulp van F-ONS subsidie zijn al verschillende ideeën uitgevoerd. Er is nog steeds budget en dat betekent dat inwoners nog steeds plannen kunnen indienen. De gemeente draagt maximaal 75% bij aan de kosten en de inwoners die de plannen indienen zorgen voor de overige 25% van de kosten. Dit kan via een bijdrage in euro’s of door de vrijwillige inzet van uren. Hiervoor rekenen we € 10 per uur. Er mag geen winst gemaakt worden.

U heeft een idee

U kunt uw idee vooraf bespreken met ons. Stuur uw idee naar via e-mail. Zorg dat u een aantal mensen uit de buurt heeft, die uw idee steunen. U mailt het plan, met een overzicht van de totale kosten naar het bovengenoemde mailadres. Daarna bekijken we binnen de gemeente of het een goed idee is, of het financieel haalbaar is en of het plan uit te voeren is. Het is bedoeling dat u zelf (samen met de overige indieners) zorgt voor de uitvoering van het plan.

In het plan staat

 • Contactgegevens van alle mensen die aan het plan meewerken uit de buurt
 • Wat is het plan?
 • Wie hebben hier voordeel van?
 • Op welke locatie?
 • Wat is daarvoor nodig?
 • Wat zijn de totale kosten? (offertes mag u erbij doen)
 • Draagt u 25% bij in euro’s of via vrijwilligersuren?

Vervolgstappen

 • Aan de hand van de kosten berekenen wij de bijdrage in euro’s of in vrijwilligersuren (vaak gaat het om langdurig onderhoud van de locatie)
 • We maken samen een actielijst van wat er moet gebeuren en wie verantwoordelijk is
 • Als iedereen hiermee akkoord is, ontvangt u een beschikking
 • De uitvoering kan van start gaan