Financiën

Hoe komt de gemeente aan haar geld? En aan welke plannen wordt het uitgegeven? Dit leggen we elk jaar vast in de perspectiefnota, begroting, tussentijdse rapportages, en jaarstukken.

Goed om te weten

  • In juli maakt de gemeenteraad de plannen en beleidsdoelen bekend in de perspectiefnota.
  • In november deelt de gemeenteraad de begroting voor het volgende jaar. Hierin staan de plannen, wat ze gaan kosten, en van welk geld ze worden betaald.
  • De plannen die in de begroting staan worden in het voorjaar en najaar gecontroleerd en bijgesteld via tussentijdse rapportages.
  • In het voorjaar deelt het college van burgemeester en wethouders de jaarstukken van het voorgaande jaar. Hierin staat wat we hebben bereikt, wat dat heeft gekost, en hoeveel geld er is binnen gekomen. Via de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.