Financiën

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen presenteren hier de plannen van het college. In november stelt de gemeenteraad de plannen voor volgend jaar definitief vast. Twee keer per jaar stelt de gemeente deze plannen mogelijk bij. Dit doen zij via de eerste en tweede tussentijdse rapportage. Na afloop van het jaar legt het college via de jaarstukken verantwoording af. De jaarstukken worden in het voorjaar opgesteld.

Documenten Planning en Control cyclus

De jaarlijkse perspectiefnota en begroting geven u inzicht in de beleidsdoelen op korte en middellange termijn. Via de eerste en tweede tussentijdse rapportage kunnen de beleidsdoelen worden bijgesteld. In de jaarstukken leggen we verantwoording af over de realisatie van de beleidsdoelen.

Meer informatie