Incidentele festiviteit melden

Op grond van artikel 4:3 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Gilze en Rijen is het een inrichting toegestaan maximaal vier incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen uit artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet gelden. Dit betekent dat bijvoorbeeld in het geval van een live band meer geluid ten gehore gebracht mag worden dan normaal gesproken is toegestaan. Ondergetekende stelt hierbij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen ten minste tien werkdagen voor de aanvang van de festiviteit in kennis van de  festiviteit als bedoeld in artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Hierbij verzoekt onderstaande aanvrager toestemming voor het organiseren van een incidentele festiviteit.

Let op: vinden de festiviteiten op meerdere dagen plaats? Vul dan voor iedere dag los een formulier in.

Velden met een * zijn verplicht!

1 - Uw gegevens
2 - Gegevens evenement