Incidentele festiviteit melden

Velden met een * zijn verplicht!

Uw gegevens

Regelgeving

Op grond van artikel 4:3 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Gilze en Rijen is het een inrichting toegestaan maximaal vier incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de voorschriften 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet gelden. Ondergetekende stelt hierbij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen ten minste 10 werkdagen voor de aanvang van de festiviteit in kennis van een te houden incidentele festiviteit als bedoeld in artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Hierbij verzoekt onderstaande aanvrager toestemming voor het organiseren van een incidentele festiviteit.
Aanvraag