Gevonden en verloren

Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Dan kunt u bij de gemeente terecht.

Gevonden voorwerpen

Als u iets heeft gevonden kunt u twee dingen doen:

Zelf bewaren

U bewaart het voorwerp zelf voor de eigenaar. U moet dan wel een melding maken. U kunt dit doen via www.verlorenofgevonden.nl. U kunt zich ook tijdens openingstijden melden bij de receptie van het gemeentehuis in Rijen.

Meldt de eigenaar zich binnen 1 jaar? Dan geeft u het voorwerp terug aan de eigenaar. Meldt deze persoon zich niet, dan bent u de nieuwe eigenaar van het voorwerp.

Afgeven bij gemeente

U kunt het gevonden voorwerp ook afgeven bij de gemeente. Dit kan bij de receptie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

We bewaren gevonden voorwerpen met een waarde tot 450 euro drie maanden lang. Voorwerpen met een waarde boven de 450 euro bewaren we twaalf maanden.

Lijst gevonden voorwerpen

Op www.verlorenofgevonden.nl vindt u een overzicht van de geregistreerde gevonden voorwerpen.

Verloren voorwerpen

Als u een voorwerp heeft verloren, dan kunt u dat melden op de website verlorenofgevonden.nl.

Verloren identiteitsbewijs

Bent u een rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs verloren? Aangifte bij de politie is niet nodig. U ondertekent een vermissingsverklaring bij de gemeente. Hiermee kunt u een nieuw reisdocument aanvragen.

Is uw identiteitsbewijs bij de gemeente afgegeven, dan neemt de gemeente zo snel mogelijk contact met u op.

Verloren pasjes

Waardevolle zaken zoals een bankpas of ov-chipkaart stuurt de gemeente meteen terug naar de betreffende bank of organisatie.

Downloads