Gilze Zuid-West

In het gebied tussen de Horst, Oranjestraat, Hoevenaarstraat en Versterstraat in het zuidwesten van Gilze komen nieuwe woningen. Deze plannen worden de komende jaren ontwikkeld.

Wat hieraan vooraf ging

In 2021 startte de bouw van de nieuwe woonwijk Laarspad. In deze woonwijk komen 57 woningen.

Waarom we dit doen

In Gilze zijn meer soorten nieuwe woningen nodig. Met dit project zorgen we voor meer woningen in Gilze.

Wat we gaan doen

We doorlopen een bestemmingsplanprocedure om de bouw van ongeveer 40 nieuwe woningen aan de Oranjestraat 113 en het achterliggende gebied mogelijk te maken. Plan Hubertushof is de naam die ontwikkelaar Vexpro geeft aan deze nieuwe woonbuurt.

In 2020 ontving de gemeente van ontwikkelaar Amvest een principeverzoek voor de bouw van een woonvoorziening aan het Laarspad in Gilze. De woonvoorziening biedt zware zorg aan bewoners. Het verzoek is de afgelopen periode aangepast om bij de woonvoorziening meerdere aanleunwoningen voor lichte zorg te bouwen. Ook het gebied naast Amvest, in eigendom van Vexpro, is meegenomen in de uitwerking. Er komt een totale visie op dit deelgebied. Daarmee is de visie helder voor de hele ontwikkeling van Gilze Zuid-West. Het college moet hierover een nieuw principebesluit nemen. Daarna volgt eerst een omgevingsdialoog door de ontwikkelaars Amvest en Vexpro, waarschijnlijk gevolgd door de ruimtelijke procedure.

Meedenken en meedoen

U kunt op de hoogte blijven door te abonneren op de digitale nieuwsbrief.

Planning

De bouw van de 1e woningen in het plan Hubertushof vindt waarschijnlijk plaats in 2024.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Arjan Wierckx van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via e-mail of telefoonnummer 14 0161.