Herbestemming Tropical-Margriethal

Er komen een nieuwe sporthal ‘Sporterijen’ en woongebouw op de plaats van het sportcomplex Tropical-Margriethal: een nieuw groen en duurzaam woonhart in Rijen.

Wat hieraan vooraf ging

In het plangebied stonden zwembad Tropical en sporthal Margriethal. Zowel het zwembad als de sporthal waren aan vervanging toe. Het oude zwembad en de oude sporthal zijn gesloopt. Er is een nieuw zwembad en een grote sporthal gebouwd aan de Hannie Schaftlaan in Rijen, sportcomplex Den Butter.

Waarom we dit doen

Het college heeft ervoor gekozen om in het plangebied een nieuwe sporthal te bouwen. Het plangebied ligt tussen de Mgr. Schaepmanstraat, van Oldenbarneveldtlaan, Colijnstraat en Monseigneur Nolensstraat.

Deze sporthal is bedoeld voor gymlessen (Fonkelbos en de Vijf Eiken school), trainingen door sportverenigingen en activiteiten om te bewegen voor speciale doelgroepen.

Voor de sporthal en de ruimte buiten is een nieuwe stedenbouwkundige gebiedsvisie gemaakt en vastgesteld.

In het plangebied komt ook een woongebouw met daarin 19 appartementen. In Rijen is vraag naar appartementen en woningen. Hiervoor is de bestemming voor een deel van het plangebied veranderd naar een woonbestemming.

Sporthal en buitenruimte

Omwonenden, toekomstige gebruikers en ervaringsdeskundigen dachten mee bij het ontwerp van de sporthal en het ontwerp van de buitenruimte.

De sporthal is ook geschikt voor gebruik door mensen met een beperking, omdat iedereen moet kunnen sporten. De gemeente heeft ook veel aandacht voor duurzaamheid. De sporthal wordt volledig energieneutraal gebouwd.

Architectenbureau DiederenDirrix heeft de sporthal ontworpen en Marseille Buiten heeft de ruimte buiten ontworpen. Van der Horst aannemers bouwt de sporthal. We verwachten dat de bouw van de sporthal eind dit jaar (2023) klaar is. Ook wordt eind dit jaar een deel van de ruimte buiten al aangelegd zodat de sporthal goed bereikbaar is.

 

 

Woongebouw

Projectontwikkelaar JA van Gisbergen BV ontwikkelt het woongebouw met 19 appartementen. Architect Kees van Beijsterveldt uit Gilze heeft het gebouw ontworpen. Omwonenden dachten mee met de bouwhoogte, de vorm van het gebouw en de grootte van het gebouw. In november wordt de koopovereenkomst getekend. Daarna vraagt de ontwikkelaar de bouwvergunning aan. Als de verkoop van de appartementen goed gaat, start de projectontwikkelaar in 2024 met de bouw.

Meedenken en meedoen

Blijf op de hoogte van de plannen door u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief.

Wilt u de bouw volgen?  Dat kan via de bouwapp van de aannemer. U kunt ook vragen stellen via de app. Download de app via de App Store of via Google Play. Kies voor van der horst bouwapp.

Planning

De sporthal is naar verwachting eind van dit jaar klaar en wordt  begin volgend jaar in gebruik genomen.

De bouw van het woongebouw start in 2024 als er voldoende appartementen verkocht zijn.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Jan Bras, projectleider, via janbras@abg.nl en Nathalie van Baardwijk-Touw, omgevingsmanager, via nathalietouw@abg.nl. Of bel via 14 0161.