Herbestemming Tropical-Margriethal

Er komen een nieuwe sporthal en een woongebouw op de plaats van het sportcomplex Tropical-Margriethal: een nieuw groen en duurzaam woonhart in Rijen. We staan nu voor de uitdaging om van deze plek een gebied te maken, waar voldoende ruimte is om te wonen, te sporten, te spelen en te genieten van de buitenruimte. Een gebied dat aansluit op de wijk en iets kan toevoegen.

Wat zijn de plannen voor de openbare ruimte en het groen in het gebied?

Het programma voor de buitenruimte laat zien dat er meer bomen en meer biodiversiteit in het gebied komen. Dorst hoeven de bomen, struiken en planten straks niet te hebben. Het hemelwater stroomt niet naar het riool maar zakt de grond in. Vanwege de (sociale) veiligheid verdwijnen er ook enkele oude bomen. In de vergunningaanvraag geeft de gemeente aan dat er voor deze bomen ook nieuwe bomen in het gebied terugkomen. Brede voetpaden maken het gebied open en toegankelijk. Fietsers kunnen straks parkeren bij de sporthal of het woongebouw. Auto’s parkeren aan de randen van het gebied.

Wat is straks mogelijk in de nieuwe sporthal?

De sporthal is bedoeld voor bewegingsonderwijs, trainingen sportverenigingen en beweegactiviteiten voor specifieke doelgroepen. Omdat iedereen mee moet kunnen doen, zijn alle ruimtes ook geschikt voor gebruik door mensen met een beperking. De gemeente wil een zo duurzaam mogelijke sporthal bouwen. Daarom zijn ook duurzaamheidseisen opgenomen.

Wat is er al bekend over het woongebouw?

Voor het woongebouw is de gemeente bezig met een marktverkenning.

Hoe blijft u op de hoogte?

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief door een mail te sturen naar secretariaatprojecten@abg.nl o.v.v. nieuwsbrief herbestemming Tropical-Margriethal.

Heeft u vragen?

Voor vragen of opmerkingen over het project ‘Herbestemming Tropical-Margriethal’ kunt u bellen of mailen naar de projectleider Jan Bras (janbras@abg.nl / tel. 088 38 21 121 ) of de omgevingsmanager Nathalie van Baardwijk-Touw (nathalietouw@abg.nl / tel. 088 38 21 260).