Herbestemming Tropical-Margriethal

Er komen een nieuwe sporthal en een woongebouw op de plaats van het sportcomplex Tropical-Margriethal: een nieuw groen en duurzaam woonhart in Rijen. We staan nu voor de uitdaging om van deze plek een gebied te maken, waar voldoende ruimte is om te wonen, te sporten, te spelen en te genieten van de buitenruimte. Een gebied dat aansluit op de wijk en iets kan toevoegen.

Wat zijn de plannen voor de openbare ruimte en het groen in het gebied?

De bestaande groenstructuren in de openbare ruimte willen we zo veel mogelijk behouden. Bureau Pius Floris inventariseerde op verzoek van de gemeente de bomen. We willen de kwaliteit van het groen verbeteren en daarbij rekening houden met de verandering van ons klimaat. Bijvoorbeeld door grote bomen te behouden. Bomen zorgen immers voor verkoeling en houden water langer vast. We werken nu de plannen voor de inrichting van de buitenruimte en het groen verder uit. De werkgroep omgeving speelt hier samen met landschapsarchitect Jeroen Marseille een belangrijke rol in. De werkgroep omgeving bestaat uit omwonenden van het terrein en medewerkers van de gemeente.

We verwachten we dat het schetsontwerp van de openbare ruimte en het programma van eisen in het voorjaar van 2021 klaar zijn.

Wat is straks mogelijk in de nieuwe sporthal?

De nieuwe sporthal krijgt  een oppervlakte van 28x31 meter. De nieuwe sporthal is bedoeld als hal voor de gymlessen van de basisscholen in de wijk, als trainingslocatie voor verenigingen en de beweeggroepen van Stichting Sport’s Cool. De sporthal krijgt een inwendige vrije hoogte van 7 meter. Er is ruimte voor 2 trainingsvelden voor de basketbal of 6 badmintonvelden of een volleybalveld. In de sporthal is geen horeca en ook geen tribune aanwezig. We werken momenteel de plannen voor de sporthal uit samen met de werkgroep sporthal. In de werkgroep zitten o.a. de verenigingen die gebruik maken van de sporthal, de buurtsportcoaches en medewerkers van de gemeente.

Wat is er al bekend over het woongebouw?

Voor het woongebouw zijn we gestart met een marktverkenning. Op basis van de uitkomsten hiervan bepalen we met wie we het plan voor het woongebouw verder gaan invullen.

Hoe blijft u op de hoogte?

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief door een mail te sturen naar secretariaatprojecten@abg.nl. Vermeld in uw mail dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief herbestemming Margriethal-Tropical.

Heeft u vragen?

Voor vragen of opmerkingen over het project ‘Herbestemming Tropical-Margriethal’ kunt u bellen of mailen naar de projectleider Jan Bras (janbras@abg.nl / tel. 088 38 21 121 ) of de omgevingsmanager Nathalie van Baardwijk-Touw (nathalietouw@abg.nl / tel. 088 38 21 260).