Herinrichting Hulten

Samen met de inwoners zijn er plannen gemaakt om Hulten opnieuw en bijna autoluw in te richten. We kunnen de plannen uitvoeren, zodra de provincie de N282 bij Hulten heeft verbreed en de provinciale weg niet meer door Hulten loopt. Door de stikstof uitdagingen is nog onbekend wanneer dat gebeurt

Wat hieraan vooraf ging

Begin 2023 heeft de gemeenteraad het definitief ontwerp voor het herinrichten en autoluw maken van Hulten vastgesteld en geld beschikbaar gesteld om de plannen uit te voeren.

Waarom we dit doen

Hiermee verbeteren we de leefbaarheid in Hulten.

Wat we gaan doen

Alles is erop ingericht om Hulten autoluw en geschikt voor bestemmingsverkeer te maken. Om van de provinciale weg in Hulten een gemeentelijke weg te maken, wordt de weg versmald van 7 meter naar 5 meter. De weg krijgt een 30 kilometerinrichting voor fietsers en auto’s. Het fietspad aan de noordzijde verdwijnt. Aan de zuidzijde wordt het fietspad een voetpad. Ook de Oude Baan krijgt een nieuwe, autoluwe inrichting. De weg is straks alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer en fietsers en krijgt het uiterlijk van een karrespoor. Daarnaast krijgen beide straten openbare ledverlichting.

In het gebied langs de nieuwe rijbaan komen 144 nieuwe bomen, 19.000 m2 zaaigoed, 504 heesters en 4.920 vaste planten. Daarnaast vervangt de provincie bij ’t Blokske de huidige provinciale weg voor een uitbreiding van het bosgebied. 

Meedenken en meedoen

U kunt op de hoogte blijven door te abonneren op de digitale nieuwsbrief.

U kunt alle plannen vinden bij agendapunt 12 van de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2022.

Planning

Vanwege de stikstofproblematiek is nog bekend wanneer we Hulten herinrichten en autoluw maken.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Arjan Wierckx van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via e-mail of telefoonnummer 14 0161.

Met wie we samenwerken