Herinrichting Rijen Noord Oost

Samen met bewoners en betrokkenen gaan we aan de slag om de wijk Rijen Noord Oost duurzamer, klimaatbestendig en fietsvriendelijker te maken. Daarvoor gaan veranderingen aanbrengen. 

Waarom we dit doen

Wortelopdruk

Wortels van bomen kunnen zorgen voor wortelopdruk. De wortels duwen dan de stoeptegels omhoog. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en soms ook schades. Dit probleem willen we oplossen. 

De straten in Rijen Noord Oost waar wortelopdruk voor de meeste problemen zorgt:

 • Riekevoort en Mosselaar
 • Doornbos
 • Breebroek
 • Sterkenhoeve
 • Wouwerbroek
 • Zaaren

Wateroverlast

Door hevige regenbuien is er waterlast geweest in Rijen Noord Oost. Hiervoor zijn snel aanpassingen gedaan aan het laagst gelegen deel van de wijk. In een deel van de Zaaren en de Sporkt is het wegprofiel aangepast. Tussen de straten en de beek ligt een stuk gras die we afgegraven hebben richting de beek. Zodat er een afvoer is richting de beek buiten de wijk. Een tijdelijke oplossing voor de wijk bij hevige regenbuien. We willen een blijvende oplossing maken voor dit probleem. 

Wat we gaan doen

De straten in Rijen Noord Oost worden opnieuw ingericht. We zoeken een ontwerp waar uiteindelijk het grootste deel van de bewoners en betrokkenen tevreden mee zijn. Ook wordt er rekening gehouden met gemeentelijk beleid. 

Hierdoor hebben we uiteindelijk een ontwerp op basis van behoeften en wensen van de bewoners en gemeenteraad.

Meedenken en meedoen

Om inwoners te laten meedenken en meedoen worden er inloopbijeenkomsten en werkgroepen georganiseerd. Via de kanalen van de gemeente wordt u op de hoogte gebracht wanneer deze plaatsvinden. 

Als u in een van de straten woont van het project, ontvangt u per brief een uitnodiging wanneer uw straat wordt besproken. 

Planning

Het project is verdeeld in deelprojecten. De straten worden in deze volgorde aangepakt:

 1. Riekevoort en Mosselaar
 2. Doornbos
 3. Sterkenhoeve
 4. Breebroek
 5. Wouwerbroek
 6. Zaaren

Elke straat heeft een eigen websitepagina. Hier staat alle informatie over het deelproject en in welke fase het project zich bevindt. 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Geert Schrijvers via e-mail of telefoonnummer 06 23 88 63 89.