Horecavergunning

Als u een horecabedrijf start of overneemt, heeft u een horecavergunning nodig.

Aanvragen

Vul het formulier in. U stuurt het ingevulde formulier via e-mail. Lukt dat niet, neem contact op via telefoonnummer 14 0161. Wij sturen u dan een papieren formulier toe.

Verplicht voor

  • Commerciële horecabedrijven zoals cafés, restaurants of discotheken
  • Stichtingen of verenigingen met horeca, zoals een sportkantine of cultureel centrum
  • Seksinrichtingen of escortbedrijven
  • Slijterijen

Goed om te weten

  • De vergunning geldt voor het adres waarvoor u deze aanvraagt
  • De vergunning geldt voor de ondernemer op wie zijn naam u deze aanvraagt
  • Verbouwt u een horecabedrijf en deze voldoet niet meer aan de vergunning die u heeft. Of u wilt een andere persoon toevoegen aan de vergunning dan vraagt u een nieuwe horecavergunning aan

Behandeltermijn

Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. Deze periode kunnen we met 8 weken verlengen.

Kosten

€ 139

Onderzoek via Wet Bibob

Bibob staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. Met de Wet Bibob kunnen we voorkomen dat we criminele activiteiten mogelijk maken.

Als u een horecavergunning aanvraagt doen wij een Bibob-onderzoek. Hierbij onderzoeken we de aanvrager(s) en overige personen die als leidinggevende op de vergunning staan. We doen geen Bibob-onderzoek bij aanvragen van slijterijen of paracommerciële instellingen. Paracommerciële instellingen zijn verenigingen of stichtingen die horeca-activiteiten uitvoeren die niets te maken hebben met hun hoofddoelstelling. Denk hierbij aan buurthuizen of kantines van sportverenigingen.