Drank- en horecavergunning

Horecabedrijven, slijterijen, sportkantines, culturele centra en buurt- en dorpshuizen hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholhoudende dranken te mogen verkopen.

Maak hiervoor een afspraak met de gemeente Gilze en Rijen via 14 0161.

Wanneer een vergunning aanvragen?

U moet een drank- en horecawetvergunning aanvragen als:

  • u een horecabedrijf wilt starten;
  • u een horecabedrijf overneemt;
  • het horecabedrijf bouwtechnisch verandert, dat wil zeggen als uw bedrijf zodanig verbouwd is dat de inrichting niet meer voldoet aan de inrichtingseisen die in de drank- en horecawet en in het bouwbesluit staan;
  • de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van V.O.F. naar eenmanszaak.

U kunt alleen een drank- en horecavergunning aanvragen als u 21 jaar of ouder bent, geen strafblad heeft en beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne.

Aanvragen of wijziging doorgeven

Wilt u een vergunning aanvragen? Maak hiervoor een afspraak met de gemeente Gilze en Rijen via 14 0161.

Wilt u een aanvraag doen tot wijziging van het aanhangsel? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier (PDF, 289 kb)  tot wijziging van het aanhangsel.

Kosten

Een aanvraag van een drank- en horecavergunning kost € 124,10.

Afhandeling

Als gemeente beslissen we binnen 8 weken na uw aanvraag of we de drank- en horecavergunning verlenen. Deze termijn kunnen we met 8 weken verlengen. Tijdens deze behandeltijd controleren we de documenten die u heeft aangeleverd. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan screenen we altijd bij politie en justitie. Ook controleren we de inrichting.

Wet Bibob

Binnen de aanvraagprocedure houden we een zogenaamd Bibob-onderzoek. Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Door deze wet kunnen we voorkomen dat we ongewild criminele activiteiten mogelijk maken.

Ontheffing voor het schenken van alcohol

Meestal mogen alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning bedrijfsmatig alcohol schenken. Alleen bij bijzondere gelegenheden mag u buiten een horecabedrijf zonder vergunning zwakalcoholhoudende drank verkopen. U hebt dan wel een ontheffing nodig van de gemeente. Vraag de ontheffing bijvoorbeeld aan als u alcohol wilt schenken bij muziek-, sport-, of culturele evenementen. Maak hiervoor gebruik van het formulier aanvraag tapontheffing (PDF, 121 kb) .

Kosten

De kosten zijn € 12,30.

Ontheffing van sluitingsuren

Wilt u als horecabedrijf een keer langer open zijn dan is toegestaan? Dan kan dit in bepaalde gevallen. U moet hiervoor een sluitingstijdenontheffing aanvragen bij de gemeente. Maak hiervoor gebruik van het formulier ontheffing voor sluitingsuren (PDF, 38 kb) . Neem vooraf contact op met de gemeente over de geldende voorwaarden en termijnen.

Kosten

De kosten zijn € 88,75.

Terrasvergunning

Wilt u als horecaondernemer een terras houden, dan hebt u hiervoor een vergunning nodig. Onder een terras verstaan we een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd. Maak hiervoor gebruik van het aanvraagformulier terrasvergunning (PDF, 42 kb) .

Kosten

De kosten voor de behandeling van een terrasvergunning bedragen € 62,90. Bovendien sluiten burgemeester en wethouders met u een overeenkomst af voor het gebruik van openbare grond voor de exploitatie van een terras. De kosten daarvan bedragen € 10,- per m2.

Geluidsapparatuur in een horecabedrijf melden

Wilt u in uw horecabedrijf structureel geluidsapparatuur gaan gebruiken? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Vaak moet u bij deze melding een akoestisch rapport overleggen. Om geluidhinder te voorkomen kunnen we uw bedrijf maatwerkvoorschriften opleggen, waarin we technische voorzieningen en gedragsregels voorschrijven.

Melding van verandering

U kunt deze melding van verandering melden via de Activiteitenbesluit Internet Module.

Incidenteel gebruik van geluidsapparatuur

Voor incidenteel produceren van meer geluid dan wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld tijdens evenementen, kunt u vier keer per jaar ontheffing vragen bij de gemeente via het melden van een incidentele festiviteit.