Klacht over medewerker of bestuurder

U bent niet tevreden over de manier waarop een medewerker of bestuurder u heeft behandeld. U heeft bijvoorbeeld geen antwoord gekregen op een brief of e-mail of u krijgt informatie te laat. Of een medewerker of bestuurder is onbeleefd geweest. U kunt dan een klacht indienen.

Voordat u een officiële klacht indient

Bespreek de klacht eerst mondeling met degene over wie u wilt klagen of met zijn/haar leidinggevende. Een gesprek lost vaak veel op. 

Klacht indienen

Lost een gesprek niks op, dien dan een klacht in. U heeft DigiD nodig.

Goed om te weten

Om de klacht schriftelijk in te dienen kunt u zelf een brief opstellen. In de brief schrijft u: 

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • Datum wanneer u de brief schrijft
 • Waarom u een klacht indient
 • Uw handtekening

Postadres:

Gemeente Gilze en Rijen 
College van burgemeester en wethouders
Postbus 73
5121 AB Rijen

Voorwaarden

 • U heeft over dit gedrag nog niet eerder een klacht ingediend
 • Uw klacht gaat over het gedrag van een medewerker of bestuurder van de gemeente
 • Het gedrag waar u over klaagt, is in de afgelopen 12 maanden gebeurd
   

Wat gebeurt er met uw klacht

 • U krijgt een ontvangstbevestiging
 • Wij nemen contact met u op voor meer informatie
 • We maken een afspraak met u voor een gesprek waarin u uw klacht kunt toelichten
 • We maken een verslag van het gesprek
 • Komt er geen oplossing dan neemt de gemeente binnen 6 weken een besluit over uw klacht. Als dit nodig is, verlengen we dit tot 10 weken.
 • We houden u per brief op de hoogte