Kwijtschelding belastingen

Wanneer u een laag inkomen heeft en weinig eigen geld bezit, kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor riool- en afvalstoffenheffing aanvragen. Kwijtschelding betekent dat u niet of maar een deel van de belasting hoeft te betalen.

Voorwaarden

Kwijtschelding kunt u aanvragen als:

 • U de aanslag niet kunt betalen, of binnen 3 maanden na de laatste (deel)betaling van uw aanslag
 • U een laag inkomen heeft, bijvoorbeeld alleen een uitkering of AOW
 • Het totale bedrag van uw bankrekeningen en spaarrekeningen niet boven een bepaald bedrag uitkomt. Het maximale bedrag hangt af van uw woonsituatie en berekenen wij voor u
 • U geen overwaarde heeft op een eigen woning
 • U geen auto heeft die meer waard is dan € 3.350

Goed om te weten

Krijgt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, dan hoeft u:

 • Geen rioolheffing te betalen
 • Het vastrecht van de afvalstoffenheffing niet te betalen
 • Tot € 96 niet te betalen voor het inzamelen van restafval (in een ondergrondse verzamelcontainer). Dit betekent dat u per jaar:
  • 24 keer een afvalzak van 60 liter mag inwerpen (€ 4 per zak), of
  • 48 keer een afvalzak van 30 liter mag inwerpen (€ 2 per zak).
 • Let op:
  • de vulopening bepaalt het tarief: dus ook als u een afvalzak van 30 liter in de 60 liter opening gooit, betaalt u het tarief van een 60 liter afvalzak
  • komt u boven de € 96? Dan krijgt u aan het begin van het nieuwe jaar een aparte rekening voor het extra gebruik van de container. Die moet u betalen

Betalingsregeling

Een betalingsregeling vraagt u aan als u niet voor kwijtschelding in aanmerking komt, maar het ook niet lukt om binnen de gestelde termijn(en) de aanslag te betalen.

Betaalt u de aanslag via Brabant Water, dan moet u met hen contact opnemen voor een betalingsregeling. Heeft u een aanslag van de gemeente ontvangen, download dan het aanvraagformulier betalingsregeling. Mail het ingevulde formulier. Of stuur het naar gemeente Gilze en Rijen, antwoordnummer 227, 5100 VH in Rijen. 

U kunt ook een papieren formulier opvragen. Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0161.

Ondersteuning bij een laag inkomen

Wanneer u geldzorgen heeft, heeft u misschien recht op financiële ondersteuning. Bekijk de mogelijkheden.