Leegstaande woning verhuren

Uw woning staat te koop en is leeg. U wilt uw woning (tijdelijk) verhuren. Uw woning valt dan onder de Leegstandswet. U moet een vergunning aanvragen om uw woning tijdelijk te kunnen verhuren.

U stuurt dit formulier naar: gemeente Gilze en Rijen, t.a.v. afdeling vergunningen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Meesturen

 • Een bewijs dat uw huis in de verkoop staat. Bijvoorbeeld een kopie van een verkoopopdracht van de makelaar, advertentietekst of taxatierapport
 • Informatie over de toekomstige huurder. Is er nog geen huurder bekend dan kunt u dat op een later moment toevoegen

Goed om te weten

U kunt woonruimte verhuren in een:

 • Gebouw dat bestemd is voor groepen zoals onderwijs of verzorging
 • Nieuwbouwwoning:
  • De eigenaar heeft de woning 1 jaar voordat deze leeg kwam te staan bewoond
  • Die te koop staat: in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan is de woning maximaal 3 jaar (gedeeltelijk) verhuurd
 • Huurwoning die binnenkort opgeknapt of gesloopt wordt
 • Huurwoning die verkocht wordt

Voorwaarden

De gemeente verleent de vergunning alleen als:

 • De woning leeg staat
 • De eigenaar kan laten zien dat de woning die hij verhuurt, wordt bewoond
 • Van de eigenaar niet kan worden verlangd dat hij de woning verkoopt of voor altijd verhuurt. Bijvoorbeeld als de verhuurder nadeel heeft door verkoop of de huurder gebruik maakt van de huurbescherming als deze de woning moet verlaten

Informeer ook bij uw belastingadviseur of de Belastingdienst naar de financiële gevolgen van tijdelijke verhuur.

Huurovereenkomst

Als u de woning wilt verhuren, sluit u schriftelijk een huurovereenkomst met de huurder. In de huurovereenkomst moet tenminste staan:

 • Dat het gaat om tijdelijke huur vanuit de Leegstandwet
 • De verhuurder een vergunning heeft voor de verhuur. Vermeld ook tot wanneer de vergunning geldig is
 • Er een gewone huurovereenkomst ontstaat met huurbescherming als de huur doorgaat nadat de huurovereenkomst is verlopen.
 • De huurprijs onder de maximale prijs van het puntensysteem huurwoning blijft
 • Bij een koopwoning: de huurprijs die u met de huurder afspreekt
 • De huurder een opzegtermijn heeft van maximaal 1 maand
 • De verhuurder een opzegtermijn heeft van minimaal 3 maanden

Kosten

Vergunning: € 101,60

Verlenging vergunning: € 67,75