Maaien

Als we maaien, houden we rekening met dieren en planten. We maaien binnen de bebouwde kom minder op plaatsen waar dat kan. Buiten de bebouwde kom maaien we bermen en sloten in fases. Zo geven we bijen, hommels en andere insecten ruimte om voedsel of een schuilplaats te vinden.

Binnen de bebouwde kom

In mei maaien we het gras in de bebouwde kom niet of minder (maai-mei-niet).

We maaien minder of niet op:

  • Grasstroken op bedrijventerreinen
  • Veldjes in parkjes
  • Een deel van de grasstroken aan de rand van het dorp of in een wijk
  • Groenstroken met (uitgebloeide) bloembollen maaien we niet

Hier maaien we wel:

  • Speel- en trapveldjes

In juni gaan we weer maaien, maar minder vaak. Zo beschermen we het gras beter tegen droogte.

Niet gemaaid wel nodig

Maaien we een veldje niet waar toch kinderen op spelen? Laat het ons weten door een melding te doen of via de BuitenBeterApp. Dan maaien we dit veldje alsnog. 

Buiten de bebouwde kom

We maaien het gras langs sloten (berm) en de sloten minder en in fases.  We werken daarvoor samen met 13 West-Brabantse gemeenten, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap.

Hier maaien we

We maaien in fases. Bij gevaarlijke kruisingen zorgen we ervoor dat u een goed overzicht houdt op het verkeer (verkeersveiligheid). Die stukken berm (zichthoeken) maaien we daarom vaker.

  • Juni

Vanaf 1 juni maaien we de zichthoeken bij gevaarlijke kruisingen en op sommige plaatsen de eerste meter langs de weg.

  • September

In september maaien we de helft van de bermen. Het ene jaar alleen de linkerkant van de berm en het andere jaar alleen de rechterkant van de berm. Er blijven wel kleine stroken gras staan in de gemaaide berm. Zo hebben insecten en kleine dieren altijd voedsel en een plek om te schuilen. Uitzondering zijn de bermen van sloten die veel water afvoeren. Deze sloten maaien we elk jaar.

Informatie

Bekijk meer informatie over maaien buiten de bebouwde of neem contact op met Brabantse Delta via telefoonnummer 076 564 10 00.