Melding doorgeven

Straatverlichting defect? Zwerfvuil gezien? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding! U kunt ook een melding doen als u overlast ervaart van uw buren, jongeren die op straat hangen, geluid of vervuiling.

Melding doorgeven

Straatverlichting defect? Storingen aan de openbare verlichting kunt u melden via de website van Luminizer.

Glijbaan kapot? Losse stoeptegel gezien? Andere klacht of melding doorgeven? Via Melding Openbare Ruimte kunt u elk moment van de dag uw melding over de openbare ruimte doorgeven. Onze collega's nemen de melding op werkdagen zo snel mogelijk in behandeling. U kunt uw melding ook doorgeven via de BuitenBeter app of telefonisch via 14 0161.

Melden woonoverlast

Ervaart u woonoverlast zoals bijvoorbeeld ruzie met of overlast van uw buren, jongeren die op straat hangen, geluid of vervuiling? Probeer eerst een oplossing te zoeken. Ga samen rustig in gesprek. Mogelijk zijn zij er zich niet van bewust dat ze overlast veroorzaken en kunt u samen een oplossing vinden. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met ons.

We hebben een speciale overlastregisseur. Zij bekijkt uw melding en zoekt, eventueel samen met u, naar een oplossing. Ze werkt nauw samen met politie, jongerenwerk, gemeentelijke BOA’s, wijk- en buurtbeheer, woningcorporaties, buurtbemiddeling, wijk-GGD en het Zorg- en Veiligheidshuis.

Hoe kunt u de overlastregisseur bereiken?

Dat kan via het telefoonnummer: 14 0161. U kunt een melding doen via de knop ‘melding doorgeven’ of via de BuitenBeterapp.

Storingsnummer dringende zaken

Voor calamiteiten buiten kantooruren kunt u bellen naar 06-53327933. Dit geldt alleen voor ernstige storingen die grote overlast veroorzaken of gevaarlijke situaties opleveren.

Meldingen over geluidshinder van vliegtuigen of helikopters

Defensie bereidt vliegbewegingen en militaire oefeningen zorgvuldig voor en probeert, indien mogelijk, vliegbewegingen zoveel als mogelijk te spreiden over de diverse oefengebieden in Nederland. Dit is essentieel voor oefenenden eenheden, maar ook voor u als omgeving. Daarnaast neemt Defensie veelvuldig deel aan oefeningen in het buitenland om het geluid en de belasting voor de leefomgeving te spreiden. Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat vluchten en oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

Meer informatie over vliegbewegingen staat op www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen

Via het twitteraccount van het Defensie Helikopter Commando (@dhcluchtmacht) wordt de omgeving met betrekking tot vliegbewegingen zoveel als mogelijk van de meest recente informatie en eventuele onvoorziene wijzigingen voorzien. Het is echter niet mogelijk iedere afzonderlijke vliegbeweging met de omgeving(en) te delen.

Helaas kan Defensie overlast niet voorkomen. Mocht u hinder ervaren en u wilt een klacht indienen, gebruik dan het online formulier: www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/klachten-geluidsoverlast. Mocht een training of oefening onverhoopt tot schade leiden dan is het belangrijk dat betrokkene een schade afhandelingsverzoek indient bij de Sectie Claims van Defensie en hiervan melding maakt op het digitale klachtenformulier. De Sectie Claims van Defensie behandelt alle schademeldingen zorgvuldig. Meer informatie: zie www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/schade-melden.

Gevonden en verloren voorwerpen

Op de pagina Gevonden en verloren leest u waar u terecht kunt.

Schade melden

Het gebruik van de openbare ruimte kan soms leiden tot schade. Heeft u schade en bent u van mening dat de schade het gevolg is van een nalatigheid of onzorgvuldigheid van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Meld uw schade online. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Milieuklachtentelefoon

Via de milieuklachtentelefoon ( 073-6812821) kunt u milieuklachten melden. Dat kan 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Het gaat dan om:

  • milieuklachten veroorzaakt door bedrijven  zoals aan stank, geluid, (bodem)verontreiniging.
  • milieuschade veroorzaakt tijdens een gebeurtenis.
  • overtredingen die te maken hebben met de natuur. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom (Wet Natuurbescherming)