Melding doorgeven

Meld een kapotte lantaarnpaal, losse stoeptegel, kapotte glijbaan of omgevallen boom. Ook zwerfvuil of vernielingen meldt u bij de gemeente. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende meldingen plannen we in. U kunt uw melding doen via de BuitenBeter app of rechtstreeks bij de gemeente.

Dit kunt u onder andere bij ons melden:

 • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • Rondslingerend afval (zwerfvuil)
 • Kapot verkeersbord of – paaltje
 • Overhangende of losse takken en uitstekende wortels
 • onderhoud groen is niet goed
 • Ongedierte zoals ratten en muizen
 • Kapot speeltoestel
 • Hondenpoep of loslopende honden
 • Verstopt riool in de grond van de gemeente
 • Container niet geleegd
 • Storing ondergrondse container
 • Verkeersoverlast
 • Overlast vuurwerk
 • Overlast jongeren
 • Drukriolering

Wateroverlast

Meld dode vissen of een ander dood dier in het water of blauwalg via het meldpunt van ons water.