Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Melding doorgeven

Straatverlichting defect? Zwerfvuil gezien? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding!

Geef online uw melding door

Melding doorgeven

Straatverlichting defect? Losse stoeptegel gezien? Andere klacht of melding doorgeven? Via Melding Openbare Ruimte kunt u elk moment van de dag uw melding over de openbare ruimte doorgeven. U kunt uw melding ook doorgeven via de BuitenBeterapp of telefonisch via 14 0161.

Spoedgeval

Dringende zaken die directe actie vragen (bijvoorbeeld storingen aan de drukriolering) kunt u niet via de website melden. Hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met het gemeente Gilze en Rijen. Buiten openingstijden belt u via storingsnummer 06- 53327933, zodat wij de noodzakelijke actie direct kunnen ondernemen.

Meldingen over geluidhinder

Geluidhinder door vliegtuigen en helikopters

Voor klachten over geluidhinder door vliegtuigen en helikopters kunt u terecht bij vliegbasis Gilze-Rijen.

Defensie streeft ernaar bij de vluchten niet meer geluid te veroorzaken dan strikt noodzakelijk. Echter, het voorkomen van iedere vorm van geluid is niet mogelijk. Voor klachten kunt u het digitale klachtenformulier gebruiken of bellen met het gratis nummer 0800-022 60 33. U kunt hier terecht voor klachten binnen heel Nederland. Belt u liever direct met vliegbasis Gilze-Rijen, dan is dat ook mogelijk via telefoonnummer (0161) 29 61 00.

Geluidhinder door treinen

Voor klachten over geluidhinder door treinen kunt u terecht bij Prorail. Het team Publiekscontacten is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar via telefoonnummer: 0800-776 72 45 (gratis). Mailen kan ook via https://www.prorail.nl/omwonenden/formulieren/contactformulier.

Gevonden en verloren voorwerpen

Op de pagina Gevonden en verloren leest u waar u terecht kunt.

Schade melden

Het gebruik van de openbare ruimte kan soms leiden tot schade. Heeft u schade en bent u van mening dat de schade het gevolg is van een nalatigheid of onzorgvuldigheid van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Meld uw schade online. U heeft hiervoor DigiD nodig.