Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Melding doorgeven

Straatverlichting defect? Zwerfvuil gezien? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding!

Geef online uw melding door

Melding doorgeven

Glijbaan kapot? Losse stoeptegel gezien? Andere klacht of melding doorgeven? Via Melding Openbare Ruimte kunt u elk moment van de dag uw melding over de openbare ruimte doorgeven. U kunt uw melding ook doorgeven via de BuitenBeter app of telefonisch via 14 0161.

Storingsnummer dringende zaken

Voor calamiteiten buiten kantooruren kunt u bellen naar 06-53327933. Dit geldt alleen voor ernstige storingen die grote overlast veroorzaken of gevaarlijke situaties opleveren.

Storing aan de openbare verlichting

Storingen aan de openbare verlichting kunt u melden via de website van Heijmans.

Meldingen over geluidshinder

Informatie en meldingen vliegbewegingen

Alle vluchten van en naar vliegbasis Gilze-Rijen worden zorgvuldig voorbereid. Dat is essentieel voor vliegende eenheden van het Defensie Helikopter Commando, maar ook voor u als omwonende in de omgeving van vliegbasis Gilze-Rijen. Daar waar het mogelijk is, spreidt Defensie vliegbewegingen zoveel mogelijk over de diverse oefengebieden in Nederland. Defensie houdt ook oefeningen in het buitenland om het geluid en belasting voor de leefomgeving te spreiden. Operationele, maar ook weersomstandigheden kunnen er voor zorgen, dat oefeningen anders verlopen dan vooraf is aangekondigd.

Het kan zijn, dat u toch overlast/hinder ondervindt. Eventuele meldingen kunnen worden ingediend via het online klachtenformulier. Meer informatie over vliegbewegingen staat op luchtmacht.nl/vliegbewegingen en NOS teletekst pagina 766. Volgt u ook het Twitteraccount van @DHC_luchtmacht voor actuele vliegbewegingen.

Meer informatie vindt u hier.

Let op: Vliegbasis Eindhoven heeft een eigen klachtenformulier (inclusief het laagvlieggebied boven de Oirschotse heide). Gebruik hiervoor het klachtenformulier Vliegbasis Eindhoven.

Geluidshinder door treinen

Voor klachten over geluidshinder door treinen kunt u terecht bij Prorail. Het team Publiekscontacten is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar via telefoonnummer: 0800-776 72 45 (gratis). Mailen kan ook via https://www.prorail.nl/omwonenden/formulieren/contactformulier.

Gevonden en verloren voorwerpen

Op de pagina Gevonden en verloren leest u waar u terecht kunt.

Schade melden

Het gebruik van de openbare ruimte kan soms leiden tot schade. Heeft u schade en bent u van mening dat de schade het gevolg is van een nalatigheid of onzorgvuldigheid van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Meld uw schade online. U heeft hiervoor DigiD nodig.