Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Melding doorgeven

Straatverlichting defect? Zwerfvuil gezien? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding!

Geef online uw melding door

Melding doorgeven

Glijbaan kapot? Losse stoeptegel gezien? Andere klacht of melding doorgeven? Via Melding Openbare Ruimte kunt u elk moment van de dag uw melding over de openbare ruimte doorgeven. U kunt uw melding ook doorgeven via de BuitenBeter app of telefonisch via 14 0161.

Spoedgeval

Dringende zaken die directe actie vragen (bijvoorbeeld storingen aan de drukriolering) kunt u niet via de website melden. Hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met het gemeente Gilze en Rijen. Buiten openingstijden belt u via storingsnummer 06-53327933, zodat wij de noodzakelijke actie direct kunnen ondernemen.

Storing aan de openbare verlichting

Storingen aan de openbare verlichting kunt u melden via de website van Heijmans.

Meldingen over geluidshinder

Geluidshinder door vliegtuigen en helikopters

Het werk van de krijgsmacht kan voor overlast zorgen. Bijvoorbeeld tijdens oefeningen of in het verkeer. U kunt dan een klacht indienen en bij schade een schadeclaim. Meer informatie kunt u raadplegen via de website van Defensie.

Klacht geluidsoverlast vliegtuig of helikopter

Defensie streeft ernaar met zijn vliegtuigen en helikopters niet meer geluid te veroorzaken dan strikt nodig. Het is alleen niet mogelijk om iedere vorm van geluid te voorkomen.

Informatie vooraf

Wanneer mogelijk laat Defensie vooraf weten welke militaire vliegbewegingen afwijken van de gebruikelijke vluchten. Deze informatie staat op de pagina Vliegbewegingen.

Klacht indienen

Voor klachten over militair vliegverkeer kunt u het online klachtenformulier gebruiken. Op dit formulier kunt u aangeven of u een reactie wilt via e-mail of per telefoon. Wilt u liever uw klacht telefonisch indienen? Dat kan. U kunt uw klacht inspreken via het gratis nummer 0800-022 60 33 (uitgezonderd Vliegbasis Eindhoven).

Let op: Vliegbasis Eindhoven heeft een eigen klachtenformulier (inclusief het laagvlieggebied boven de Oirschotse heide). Gebruik hiervoor het klachtenformulier Vliegbasis Eindhoven.

Geluidshinder door treinen

Voor klachten over geluidshinder door treinen kunt u terecht bij Prorail. Het team Publiekscontacten is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar via telefoonnummer: 0800-776 72 45 (gratis). Mailen kan ook via https://www.prorail.nl/omwonenden/formulieren/contactformulier.

Gevonden en verloren voorwerpen

Op de pagina Gevonden en verloren leest u waar u terecht kunt.

Schade melden

Het gebruik van de openbare ruimte kan soms leiden tot schade. Heeft u schade en bent u van mening dat de schade het gevolg is van een nalatigheid of onzorgvuldigheid van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Meld uw schade online. U heeft hiervoor DigiD nodig.