Militaire wijk

Wij werken samen met Leystromen aan het vernieuwen van de Militaire wijk in Rijen. Om te zorgen voor goede woningen en een prettige woonomgeving. Ook de openbare ruimte wordt vernieuwd. 

Werkzaamheden

We vervangen de riolering en richten de straten opnieuw in. Vooral met aandacht voor groen, parkeren en verlichting op straat. Ook komen er plekken om buiten te zijn en een speeltuin. Ook besteden we aandacht aan het klimaat. Parkeerplaatsen bestaan straks voor de helft uit gras en de andere helft uit verharding. We spelen zo in op wateroverlast en droogte. Ook is dit goed voor planten, dieren en de luchtkwaliteit.