Onderhoudskalender

Afval & straatreinigen

Wat Wanneer Uitleg
Afvalbakken legen Januari tot en met december We legen de afvalbakken
Zwerfafval en grofvuil opruimen Januari tot en met december Zwerfafval en grofvuil in plantvakken, onder bomen, op gazons en op stoepen en straten ruimen we op
Onkruidvrij maken van straten, stoepen en half verharde paden Maart tot en met december Op straten en stoepen gebruiken we de onkruidborstelmachine. Op halve verharde paden branden we het onkruid weg, behalve als er houtsnippers liggen.

Onderhoud beplanting

Wat Wanneer Uitleg
Knippen van hagen Mei-juni, september-oktober We knippen de hagen. Komen we een broedende vogel tegen dan knippen we de haag op een later moment.
Snoeiwerkzaamheden Februari-april In deze periode snoeien we sier- en bloeiende struiken en rozen
Knippen bodemdekkers Januari, mei tot en met juli Dit zijn platen die de bodem bedekken. Zo groeien de platen niet over de rand van het plantvak.
Weghalen van waterlot November tot en met februari Waterlot zijn snelgroeiende takken die op de stam van een boom groeien. Deze verwijderen we voor de veiligheid en de gezondheid van de boom.
Onkruidvrij maken van perken en boomspiegels Januari tot en met december We zorgen ervoor dat de perken en boomspiegels er netjes bij staan.
Bedekken van de bodem met houtsnippers of bladeren Februari-maart Door de bodem te bedekken met houtsnippers of bladeren droogt de grond minder snel uit. Daarnaast is dit voeding voor de bodem.

Maaien

Wat Wanneer Uitleg
Maaiwerkzaamheden Maart tot en met december We maaien gazons. Gazons met daarin stroken met bloemen en bloembollen maaien we pas als de bloemen uitgebloeid zijn.
Bermen maaien in de bebouwde kom Juni, juli, oktober Een berm is een strook grond langs een weg. Deze maaien we 2 keer per jaar. In de berm staan vaak verschillende grassen en kruiden.
Maai Mei Niet! Mei In mei maaien we het gras op een aantal plekken niet of minder. Het gaat om grasstroken op bedrijventerreinen, veldjes in parkjes en een deel van de grasstroken aan de randen van het dorp of in een wijk. Ook maaien we de groenstroken met (uitgebloeide) bollen niet. Speel- en trapveldjes maaien we wel. Ook zichthoeken bij gevaarlijke kruisingen maaien we wel en soms de eerste meter langs de weg. Zo blijft het veilig voor het verkeer. Door minder te maaien helpen we bijen en andere insecten. Daarnaast houdt de grond zo het water beter vast.
Maaien slootkanten en wadi's Oktober Een wadi is een groene greppel in de bebouwde kom. Bij hevige regenval vangt de wadi het regenwater op. Het water kan dan langzaam de bodem inzakken.