Onderscheidingen

Kent u iemand uit de gemeente Gilze en Rijen die een onderscheiding verdient? U kunt hem of haar daarvoor voordragen bij de gemeente.

Onderscheiding aanvragen? Neem eerst contact op met de gemeente

Wie kandidaten voor een lintje wil aanmelden, kan het best eerst bellen met Rosanne de Korver van Kabinetszaken, telefoonnummer 088-3821122 of mailen naar rosannedekorver@abg.nl. Zij is bij de gemeente belast met deze aanvragen en kan u vertellen wat u daarvoor moet doen.

Aanvragen voor de Lintjesregen moeten uiterlijk op 1 juli in het jaar hieraan voorafgaand binnen zijn bij de gemeente.

Informatie over Koninklijke onderscheidingen

Informatie over Koninklijke onderscheidingen kunt u vinden op www.lintjes.nl. Naast algemene informatie kunt u hier ook het aanvraagformulier (PDF, 117 kb)  downloaden. Houd er rekening mee dat de procedure ongeveer een halfjaar in beslag neemt.

Wie maakt er kans op een onderscheiding?

Meestal zijn het vrijwilligers die een lintje krijgen. Voorwaarde is dat betrokkene al heel lang (denk aan vijftien jaar of langer) vrijwilliger is, liefst bij zoveel mogelijk verschillende organisaties. Hij of zij moet er heel wat uren per week of per maand in steken en verantwoordelijkheid dragen. Bovendien dient degene die u voorstelt de meeste functies nog steeds te vervullen of er pasgeleden mee gestopt te zijn. Daarom moet u op de aanvraag veel informatie tot in detail geven zoals (betaalde) functies, perioden, aard van de verdiensten, jaartallen, tijdsbesteding etcetera. Langdurig bij dezelfde baas werken gold vroeger als een verdienste die een Koninklijke onderscheiding kon opleveren. Dat is niet meer zo. Wat iemand in een betaalde functie heeft verricht, telt alleen mee als het heel bijzonder is.

Voorbeelden:

  • Jan is al twintig jaar bestuurslid van de sportclub én van de kerk. Zijn vrijwilligerswerk kost hem wel tien uur per week. Een aanvraag voor een onderscheiding is kansrijk.
  • Judith is al vijftig jaar lid van de hockeyclub. Ze heeft nooit in het bestuur of een commissie gezeten en heeft er alleen de sport beoefend. Ze heeft geen andere verdiensten. Een lintje komt niet in beeld.
  • Als mantelzorger verzorgt Frank al 25 jaar zijn vrouw die een hersenbloeding heeft gehad. Deze eerstelijns-mantelzorg komt niet voor een onderscheiding in aanmerking. Een aanvraag voor Frank is toch kansrijk, als blijkt dat hij zich als mantelzorger even lang inzet voor zijn gehandicapte buurman én voor zijn dementerende nicht in Breda.