Openbare besluitenlijsten

Het college vergadert elke week op dinsdag. De openbare besluiten die genomen zijn, worden vastgelegd in een openbare besluitenlijst. Nadat de openbare besluitenlijst definitief is vastgesteld, publiceren we die op deze pagina.