Sporthal Gilze

Gilze krijgt een nieuwe en duurzame sporthal 'Achter de Tuintjes'. Zo kan iedereen ook in de toekomst blijven sporten in een sporthal. Samen met de sporters en omwonenden werken we aan de plannen. Na de nieuwbouw van de sporthal krijgen het pand en de omgeving een groene uitstraling. Het doel is om de sporthal vanaf sportseizoen 2025 - 2026 te gebruiken.

Wat hieraan vooraf ging

Samen met de gebruikers van de sporthal kwamen we tot een ontwerp van de nieuwe sporthal. Het college heeft op 31 januari 2023 dit definitief ontwerp vastgesteld. Op 20 november heeft de gemeenteraad een extra krediet beschikbaar gesteld van € 2,5 miljoen om de plannen mogelijk te maken.

We hebben een aannemer gekozen voor de sloop van de sporthal Achter de Tuintjes. Reyrink aannemersbedrijf voert de sloopwerkzaamheden uit in opdracht van de gemeente.

Om het sporten tijdens de sloop en de nieuwbouw van de sporthal door te laten gaan, staat er een tijdelijke sporthal op het evenemententerrein op sportpark Verhoven. Dit is een blaashal met tijdelijke douche- en kleedruimten. Ook de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de beide basisscholen maken overdag gebruik van deze tijdelijke sporthal. We verwachten dat de tijdelijke blaashal tot en met circa juni 2025 in gebruik blijft.

Waarom we dit doen

Sporthal Achter de Tuintjes was aan vernieuwing toe. We willen duurzaam bouwen en geven de nieuwbouw en de vernieuwde omgeving een groene uitstraling. Het is de bedoeling om de nieuwe sporthal energieneutraal te maken. Zo komt er onder andere mossedum (sedum bestaat uit vetplantjes) op het dak van het lage deel en komen er zonnepanelen op het dak van de sporthal. We denken ook aan de natuur. In het ontwerp hebben we in de zuid- en west kant van het gebouw ook nestkasten voor vogels voorzien. Ook worden verblijfplaatsen voor vleermuizen in de nieuwe sporthal gemaakt zodat de vleermuizen terug kunnen keren naar hun oude omgeving.

Wat we gaan doen

De oude sporthal Achter de Tuintjes wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuwe, duurzame sporthal waarin alle verenigingen een thuis krijgen. Ook vernieuwen en vergroenen we de omgeving van de sporthal. Zodra de gebruikers hun intrek hebben genomen in de nieuwe sporthal, breken we de tijdelijke blaashal op sportpark Verhoven af.

Planning

Sloop sporthal Achter de Tuintjes

De sloop start binnen met het verwijderen en strippen van het gebouw (november/december 2023). Daarnaast wordt het aanwezige asbest gesaneerd. We laten het gebouw in de kerstperiode dicht in verband met vuurwerk en vandalisme. In het nieuwe jaar starten we met het afbreken van het gebouw. We verwachten dat de sloop eind februari 2024 is afgerond.

Bouw nieuwe sporthal

Daarnaast starten we op 1 december 2023 met de aanbestedingsprocedure voor de bouw van de nieuwe sporthal. We verwachten dat we in het voorjaar 2024 een aannemer voor de bouw kunnen kiezen. We vragen ook een omgevingsvergunning aan voor de bouw van de nieuwe sporthal.

Als we een aannemer hebben gekozen en de omgevingsvergunning is verleend, verwachten we in het tweede kwartaal van 2024 te starten met bouwen.

Het doel is om de nieuwe sporthal na de zomervakantie van 2025 (sportseizoen 2025-2026) in gebruik te nemen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Job Dijkstra (nieuwbouw) of Fabiënne Feskens (tijdelijke blaashal) via e-mail of telefoonnummer 14 0161.

U kunt op de hoogte blijven door te abonneren op de digitale nieuwsbrief.