Sporthal Gilze

Gilze krijgt een nieuwe en duurzame sporthal Achter de Tuintjes. Ook in de nieuwe sporthal krijgen alle verenigingen een thuis. In overleg met de sporters en omwonenden werken we aan de plannen. Na de nieuwbouw van de sporthal krijgen het pand en de directe omgeving een groene uitstraling. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw in het derde kwartaal van 2023 start. We streven ernaar dat we de nieuwbouw en de buitenruimte in het derde kwartaal van 2024 op kunnen leveren.

Definitief ontwerp

Samen met de gebruikers van de sporthal kwamen we tot een ontwerp van de nieuwe sporthal. Het college heeft op 31 januari 2023 dit definitief ontwerp vastgesteld. De gemeente gaat nu via een (Europese) aanbesteding op zoek naar een aannemer om de sporthal te bouwen. We maken met alle gebruikers en verenigingen afspraken over de verhuizing naar de tijdelijke sporthal.

Energieneutraal

Het is de bedoeling om de nieuwe sporthal energieneutraal te maken. Zo komt er onder andere mossedum (sedum bestaat uit vetplantjes) op het dak van het lage deel en komen er zonnepanelen op het dak van het de sporthal (hoogbouw). We denken ook aan de natuur. In het ontwerp namen we in de zuid- en westgevel ook nestkasten voor vogels voorzien. Ook worden verblijfplaatsen voor vleermuizen in de nieuwe sporthal gemaakt zodat de vleermuizen terug kunnen keren naar hun oude omgeving. 

Tijdelijke sporthal

Om het sporten tijdens de sloop en de nieuwbouw van de sporthal door te laten gaan, bouwen we een tijdelijke sporthal op het evenemententerrein op sportpark Verhoven. We plaatsen hier een blaashal met tijdelijke douche- en kleedruimten. Deze blaashal willen we eind maart/begin april van dit jaar in gebruik gaan nemen. De exacte datum bepalen we in overleg met de aannemer. Ook de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de beide basisscholen gaan overdag gebruik maken van deze tijdelijke sporthal.

Sloop van de huidige sporthal

Zodra de tijdelijke blaashal in gebruik is genomen, sluiten we gas, water en licht af en start de sloop van de bestaande sporthal. We verwachten voor de zomer de sloopwerkzaamheden uit te voeren. Uiteraard wordt de omgeving door de sloper tijdig op de hoogte gebracht van de planning van de sloop. Het uitgangspunt is om tijdens de sloopwerkzaamheden stofontwikkeling en geluidoverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Ook maken we afspraken met de sloper over de aanrijdroutes van werkverkeer van en naar de sporthal.

Hoe blijft u op de hoogte?

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen? Meld u dan nu aan voor de digitale nieuwsbrief!

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Job Dijkstra via secretariaatprojecten@abg.nl of 14 0161.