Wilhelminaplein Rijen

Het Wilhelminaplein wordt ingericht tot een groen, duurzaam en veilig dorpsplein. Met ontwikkelaar Durendeal zijn afspraken gemaakt voor de ontwikkeling van de oostzijde. Wissing Ruimtelijke Denkers is ingeschakeld om ontwerpen te maken voor de inrichting van het hele plein.

Wat hieraan vooraf ging

Na jaren van gesprekken over de afronding van het Wilhelminaplein, is er in 2023 gestart met de bouw aan de oostzijde van het plein. Op 18 april 2023 kwamen bewoners en gebruikers bijeen om samen met Durendael en wethouder Corné Machielsen de bouw in te luiden. De nieuwbouw bestaat uit een volwaardige supermarkt, een winkel van ca. 150 m2, een horecavoorziening op het plein en twintig appartementen. Aan de achterzijde van het plan komen 117 parkeerplaatsen. Het geheel krijgt een groene uitstraling. Door de herinrichting van het Wilhelminaplein vormt de nieuwbouw in de toekomst één geheel met de rest van het plein.

Iedereen in Rijen is opgeroepen om mee te denken over de herinrichting van het Wilhelminaplein. Op 19 november 2022 hebben vele Rijenaren, ondernemers en maatschappelijke instellingen tijdens de bijeenkomst in Cultureel Centrum de Boodschap gehoor gegeven aan de oproep door hun ideeën en wensen met ons te delen. Op 1 november hebben leden van de commissie ruimte en raadsleden hetzelfde gedaan voorafgaand aan de commissievergadering.

Met al deze ideeën heeft Wissing drie mogelijke ontwerpen getekend. Deze drie hebben we op 8 juni 2023 laten zien aan de ondernemers, organisaties en inwoners in Rijen. De ontwerpen staan nog niet vast. De drie tekeningen zijn een beginpunt om een uiteindelijk ontwerp te maken. We bekijken daarbij alle reacties die we hebben gekregen.

Waarom we dit doen

Rijen krijgt eindelijk het dorpsplein waar het al zo lang naar uitkijkt. We gaan van deze plek ook echt ons centrale dorpsplein maken met ruimte voor terrassen, festiviteiten en andere ontmoetingen.

Wat we gaan doen

Uitgangspunt is dat het plein straks uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Voor de openbare ruimte zetten we in op een duurzame inrichting met aandacht voor groen en gevarieerde aanplant. De nieuwe inrichting biedt straks verkoeling en houdt langer water vast. We hebben gebruikers van het plein gevraagd mee te denken over het ontwerp van het plein.

Planning

Wij gaan verder aan de slag met de plannen om het Wilhelminaplein in te richten tot een groen, duurzaam en volwaardig dorpsplein. Op basis van de reacties op de drie mogelijke ontwerpen, wordt een keuze gemaakt voor een ontwerp. Daarmee wordt het plan verder uitgewerkt.

Contact

Wilt u meer informatie over de ontwikkelingen van het Wilhelminaplein Rijen? Neem contact op met projectmanager Peter Rutgers via e-mail of telefoonnummer 14 0161.

Met wie we samenwerken