Wilhelminaplein Rijen

Het Wilhelminaplein wordt ingericht tot een groen, duurzaam en veilig dorpsplein. De appartementen en winkelruimte aan de oostzijde van het plein zijn klaar. Het nieuwe horecapaviljoen is in aanbouw. Wissing Ruimtelijke Denkers is ingeschakeld om ontwerpen te maken voor de inrichting van het hele plein.

Wat hieraan vooraf ging

Iedereen in Rijen is opgeroepen om mee te denken over de herinrichting van het Wilhelminaplein. Met al deze ideeën heeft het ontwerpbureau Wissing eerst 3 mogelijke ontwerpen getekend. Uit alle reacties van inwoners, ondernemers en organisaties in Rijen kwam 1 duidelijke voorkeur. Op basis van deze voorkeur heeft Wissing het voorlopig ontwerp gemaakt. Op 9 april 2024 lieten we dit voorlopig ontwerp zien tijdens een inloopavond. U ziet 3 van de tekeningen van het voorlopig ontwerp ook bovenaan deze webpagina.

Aan de oostzijde van het plein is een groot deel van de nieuwbouw klaar. Er zijn een volwaardige supermarkt, een winkelruimte en 20 appartementen gebouwd. Aan de achterzijde van het plan is een parkeerplaats gemaakt. Door de herinrichting van het Wilhelminaplein vormt de nieuwbouw in de toekomst 1 geheel met de rest van het plein.

Waarom we dit doen

Rijen krijgt eindelijk het dorpsplein waar het al zo lang naar uitkijkt. We gaan van deze plek ook echt ons centrale dorpsplein maken met ruimte voor terrassen, festiviteiten en andere ontmoetingen.

Wat we gaan doen

Het Wilhelminaplein wordt straks een fijne groene verblijfsplek. Een plein dat uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Voor de openbare ruimte zetten we in op een duurzame inrichting met aandacht voor groen en gevarieerde aanplant. De nieuwe inrichting biedt straks verkoeling en houdt langer water vast. We hebben gebruikers van het plein gevraagd mee te denken over het ontwerp van het plein.

Planning

Wij gaan verder aan de slag met de plannen om het Wilhelminaplein in te richten tot een groen, duurzaam en volwaardig dorpsplein. Na 9 april bekijken we de reacties op het voorlopig ontwerp. We kijken dan of er nog aanpassingen nodig zijn. Daarna maken we een definitief ontwerp. We streven ernaar om dit definitief ontwerp na de zomer van 2024 te delen. Vervolgens vragen we aan de gemeenteraad om het ontwerp vast te stellen.

Ontwikkelaar Durendael is begonnen met de bouw van het nieuwe horecapaviljoen aan de oostkant van het plein. We verwachten dat de bouw hiervan in het 3e kwartaal klaar is.

Contact

Neem voor meer informatie over de ontwikkelingen van het Wilhelminaplein Rijen contact op met projectmanager Fabienne Feskens via e-mail of telefoonnummer 14 0161.

Met wie we samenwerken