Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

Het klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving worden steeds meer zichtbaar. We krijgen te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door stevige buien en extreem hete zomers.

Gilze en Rijen gaat over op duurzame energie

Als de temperatuur blijft stijgen, nemen de klimaatproblemen toe en treffen ze meer mensen. Om dat te voorkomen heeft Nederland klimaatafspraken gemaakt. Hiervoor moeten we onze CO2-uitstoot sterk verminderen. In 2030 met 50% en in 2050 zelfs met 95%. Naast de vermindering van CO2-uitstoot moeten we ook anders met onze energiebronnen omgaan.

Regionale energiestrategie (RES)

Alle regio’s in Nederland maken nu plannen over hoe en waar ze energie kunnen besparen. Waar ze duurzame energie met zon en wind kunnen opwekken. En welke mogelijkheden er zijn voor het verwarmen van onze huizen zonder gas.

Deze plannen komen allemaal samen in een zogenaamde RES, een Regionale Energie Strategie. In onze regio, Hart van Brabant, kijken we óók hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarom heet de RES in de regio Hart van Brabant een REKS: een Regionale Energie- en Klimaat strategie. Met een extra “K” erbij.

Waarom een Regionale Energiestrategie?

Wat is de Regionale Energiestrategie?

Duurzame energie met wind en zon

In onze REKS hebben we berekend dat we totaal 1 miljard kilowattuur aan duurzame energie met zon en wind moeten opwekken. Daar wordt nu al hard aan gewerkt door gemeenten, inwoners en ondernemers.

Maar die initiatieven zijn niet genoeg. Er blijft nog steeds een uitdaging van 450 miljoen kilowattuur over. Dat komt neer op ongeveer 50 kleinere of 30 grote windmolens, 450 hectare zonnevelden of een combinatie daarvan.

Zorgvuldig proces

Over het plaatsen van die windmolens en zonnevelden denken we zorgvuldig na, met respect voor mens, natuur en milieu. Samen met architecten, waterschappen, natuurorganisaties, gemeenten, de provincie en vele anderen. Dit uitgebreide en zorgvuldige zoekproces heeft geleid tot een kaart waarop kansen staan voor het plaatsen van windmolens en zonneparken. In de video hieronder wordt dat verder uitgelegd.

REKS animatie.

De komende maanden worden die plannen verder uitgewerkt. Veranderingen in onze leefomgeving (zichtbaar en onzichtbaar) zijn daarbij onvermijdelijk. Werken aan een duurzame en toekomstbestendige regio doen we samen. Daarom worden ook bewoners en gebruikers van het gebied betrokken.

De planning

Wanneer een Regionale Energiestrategie?

In juni 2020 dienen alle regio’s in Nederland een regionale energiestrategie in bij het rijk. Daarin staan de mogelijkheden om onze regio toekomstbestendig te maken met duurzame energie. De plannen in de strategie worden vervolgens verder uitwerkt. Daarbij gaan we ook in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Uiteindelijk leidt de REKS tot locaties van energieprojecten, die daarna uitgevoerd gaan worden. Die planning ziet er globaal als volgt uit:

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via duurzaamheid@abg.nl. Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie vindt u op de website van de Regio Hart van Brabant. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de REKS-nieuwsbrief.