Rioolverstopping/ Rioolaansluiting

Het kan voorkomen dat u te maken krijgt met een rioolverstopping. Als u dit overkomt is het belangrijk om te weten waar de rioolverstopping zich bevindt. Alleen dan weet u met welke partij u contact dient op te nemen om de verstopping te verhelpen.

Riool verstopt? Meld het bij de gemeente

Drie situaties

Bij een rioolverstopping kunnen zich drie situaties voordoen:

1. De rioolverstopping bevindt zich duidelijk op gemeentelijk grondgebied: in deze situatie komt de gemeente in actie. De kosten voor graafwerkzaamheden en reparatie komen voor rekening van de gemeente.

2. De rioolverstopping bevindt zich duidelijk op particuliere grond: de rioolverstopping ligt niet op gemeentelijke maar op particuliere grond. De kosten voor graafwerkzaamheden en reparatie komen voor rekening van de particuliere eigenaar. Bent u niet de particuliere eigenaar, dan dient u in deze situatie zelf contact op te nemen met de eigenaar. Dit kan bijvoorbeeld de woningstichting zijn.

3. Onduidelijke situaties: er kunnen ook situaties zijn waarin het onduidelijk is waar de rioolverstopping zich precies bevindt. U dient in dat geval zelf actie te ondernemen. Om te bepalen waar de verstopping zit, moet op de erfgrens de riolering opgegraven worden. Alleen dan is de exacte locatie van de verstopping te bepalen. U kunt de graafwerkzaamheden zelf of door een andere partij laten uitvoeren.

Als na graafwerkzaamheden blijkt dat de rioolverstopping zich op gemeentelijk grondgebied bevindt, dan kunt u de kosten die u voor de graafwerkzaamheden hebt gemaakt, alsnog vergoed krijgen. Ook als u zelf de graafwerkzaamheden heeft uitgevoerd, kunt u hiervoor een vergoeding ontvangen. De gemeente verhelpt de rioolverstopping verder.

Als na graafwerkzaamheden echter blijkt dat de rioolverstopping zich op particuliere grond of op grond van de woningstichting bevindt, dan vergoedt de gemeente geen kosten. De kosten voor de graafwerkzaamheden en de herstelwerkzaamheden zijn dan voor de particuliere eigenaar van de woning of de woningstichting.

Mijn riool is verstopt. Wat nu?

Bent u huurder, neem dan contact op met de huiseigenaar of uw woningbouwvereniging. De eigenaar is namelijk verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de gemeentelijke riolering. Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering binnen de perceelsgrens. Alles daarbuiten is gemeentegrond. U kunt zelf bepalen of de verstopping op uw eigen terrein ligt of op gemeentegrond. U moet hiervoor het ontstoppingsstuk opgraven. Het ontstoppingsstuk ligt meestal nabij de erfgrens van het perceel. De ligging van veel ontstoppingsstukken is bij de gemeente bekend. Als het ontstoppingsstuk leeg is, dan zit de verstopping op uw eigen terrein. Staat het ontstoppingsstuk vol met water, dan ligt de oorzaak in het gemeentelijk riool. U kunt dan contact opnemen met de gemeente om de verstopping op te lossen. Zit de verstopping op eigen terrein, dan kunt u contact opnemen met een loodgieter of ontstoppingsbedrijf. Die onderzoekt de oorzaak van de verstopping en verhelpt deze in opdracht van u. Zodra u hierbij weer op gemeentegrond komt, moet u de gemeente waarschuwen. Buiten de openingstijden kunt u hiervoor naar het speciale storingsnummer 06-53327933 bellen.

Rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater. Woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. De gemeente legt de aansluiting tot aan uw erfgrens aan.