Rioolheffing

Bijna alle panden in de gemeente Gilze en Rijen zijn aangesloten op de riolering. Het onderhouden van het rioleringsstelsel is een kostbare aangelegenheid. Om dit te kunnen betalen wordt een rioolafvoerheffing geheven bij gebruikers die direct of indirect aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering. De grondslag (basis) voor de berekening van de heffing is van de hoeveelheid m3 afvalwater afgevoerd via de riolering.

Tarieven 2022

Het basistarief voor de rioolafvoerheffing (tot en met 500 m3 waterverbruik jaarlijks) is voor 2022 vastgesteld op € 105,96. Als er meer dan 500 m3 water naar uw pand wordt toegevoerd, ontvangt u een aanslag voor grootverbruik. Dit is het basisbedrag van € 105,96 vermeerderd met € 66,24 per (deel van) 500 m3 extra verbruik.

Vanaf 1 januari 2016 wordt het voorschot gefactureerd door Brabant Water. Meer informatie leest u in de brief riool- en afvalstoffenheffing (PDF, 200 kb) .