Schoffelcontract

Samen met uw buurtgenoten uw straat of wijk onderhouden heeft veel voordelen. Bijvoorbeeld een schone buurt, een goed contact met uw buurtgenoten en een vergoeding van de gemeente. Ook kinderen leren zo dat zorgen voor de eigen omgeving leuk is. U schoffelt de plantsoenen, steekt graskanten af en ruimt zwerfafval op.

Contract

In het schoffelseizoen bepaalt u zelf wanneer u dat doet. Het schoffelseizoen is van 1 maart tot 1 november. U maakt daarover afspraken met de gemeente. Deze afspraken leggen we vast in een schoffelcontract.

Aanmelden

Voor aanmelden of meer informatie stuurt u een e-mail. Een medewerker van de afdeling Groen neemt dan contact met u op.

Dit staat in het schoffelcontract

  • Welke werkzaamheden u gaat doen.
  • De vergoeding. Wij betalen een vergoeding per meter of vierkante meter dat is onderhouden. Hiervoor geldt een vaste prijs.
  • Aanbieden afval. U kunt bijvoorbeeld een extra gft-container krijgen of het afval gratis los aanbieden.

Voorwaarden

  • U onderhoudt uw buurt tenminste 6 keer per jaar. De toezichthouder Groen kijkt regelmatig of het onderhoud goed is uitgevoerd. Als dat zo is, betaalt de gemeente de vergoeding in november.
  • U bent verenigd in een buurtvereniging.
  • U gebruikt de vergoeding om samen met uw buurtgenoten iets leuks te doen. Dat is goed voor het onderlinge contact
  • Het contract is voor tenminste 3 jaar.