Starterslening

Gaat u voor het eerst een huis kopen? U kunt bij de gemeente een extra lening van maximaal 40.000 euro aanvragen als u aan de voorwaarden van de starterslening voldoet.

Wat u moet weten

 • De starterslening wordt verleend als de hypotheek bij een reguliere hypotheekverstrekker onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt afgesloten.
 • De starterslening kunt u niet combineren met verkoop onder voorwaarden-regelingen zoals Koopgarant of Slimmer Kopen.
 • De starterslening is een combinatielening met een looptijd van 30 jaar. Kijk hier voor meer informatie.
 • De koper start na 3 jaar met het betalen van rente en aflossing.
 • De lening moet altijd afgelost worden.
 • De hypotheek heeft een rentevaste periode van minimaal 10 jaar.

Voorwaarden

 • U bent bezig met de aankoop van een woning in de gemeente Gilze en Rijen waarin u zelf gaat wonen.
 • Dit is uw eerste koophuis; dit geldt ook voor een eventuele partner
 • U heeft een ondertekende voorlopige koopovereenkomst.
 • U bent maximaal 35 jaar. Koopt u samen met uw partner de woning, dan is één van u niet ouder dan 35 jaar. Of u bent ouder dan 35 jaar, maar verlaat een huurwoning. De koopprijs van de woning is maximaal € 355.000 inclusief verbeter- of meerwerkkosten. De afsluitkosten, notariskosten en andere bijkomende kosten worden niet meegefinancierd. U kunt maximaal € 40.000 lenen.

Of u in aanmerking komt voor een starterslening hangt af van de koopprijs van de woning en uw inkomen. U kunt een proefberekening maken:

Wat u moet doen

Om een starterslening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) stuurt u eerst een e-mail naar RuimtelijkeOntwikkeling@abg.nl met als onderwerp: 'Starterslening'.

U stuurt een e-mail met de volgende gegevens:

 • Naam, adres, postcode en huidige woonplaats (van beide aanvragers)
 • Adres en woonplaats van de te kopen woning
 • Gewenst leenbedrag
 • Aankoopsom van de woning

Met deze e-mail stuurt u mee:

 • Een kopie van uw ID
 • Wanneer u ouder bent dan 35 jaar maar een sociale huurwoning verlaat in gemeente Gilze en Rijen een kopie van het huurcontract
 • Een getekende kopie van de voorlopige koopovereenkomst

Bij een nieuwbouwwoning stuurt u in plaats van de koopovereenkomst mee:

 • een kopie van uw identiteitsbewijs
 • een getekende kopie van de overeenkomst grondaankoop
 • een getekende kopie van de aannemingsovereenkomst

Vervolg

 • U krijgt binnen 10 werkdagen van de gemeente een e-mail waarin staat dat u voldoet aan de voorwaarden om een lening aan te kunnen vragen. Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een afwijzing.
 • In deze e-mail zit een link naar de digitale aanvraagset voor de starterslening. De lening vraagt u rechtstreeks aan bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). U volgt de instructies op de website van SVn en stuurt hen alle gevraagde documenten. Ook stuurt u een kopie van de brief van de gemeente naar SVn.
 • De SVn voert een financiële toets uit.
 • Wanneer de financiële toets positief is, krijgt u binnen 14 werkdagen de offerte van de SVn met het toegekende bedrag, te betalen rente en het maandbedrag dat u na 3 jaar af gaat lossen.