Subsidie voor meer groen en ruimte voor water

U kunt met de subsidie Klimaatbestendig Gilze en Rijen bijvoorbeeld uw tuin anders inrichten zodat er meer ruimte is voor groen en regenwater. Of uw dak voorzien van groene planten. De subsidie is er voor huiseigenaren, huurders en organisaties. U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Groene daken
 • Waterschutting of wadi
 • Waterpasserende of waterdoorlatende tegels
 • Regenpijp afkoppelen
 • Tegel eruit, groen erin

U vraagt subsidie aan, vóórdat u de aanpassingen uitvoert. De aanvraag verloopt via DigiD of eHerkenning als u de aanvraag voor een organisatie verzorgt.

Aanvragen

In uw aanvraag staat de volgende informatie:

 • Een omschrijving van wat u graag wilt gaan doen
 • Het adres waar u subsidie voor aanvraagt
 • De manier van aanleg en uitvoering van de maatregel
 • De planning
 • Een kostenberekening en 1 of meerdere offertes
 • Een beschrijving, met foto’s, van de huidige situatie en een beschrijving van de toekomstige situatie

Hoeveel subsidie krijgt u?

Groen dak, sedumdak of grasdak

Een groen dak houdt water vast als er veel regen in één keer valt. In de zomer is zo’n dak koeler. Een groen dak heeft wel meer onderhoud nodig dan een normaal dak.

Voor het plaatsen van een groen dak krijgt u als huiseigenaar of huurder:

 • Bij een oppervlakte van 7m2 of meer of
 • Bij 25 liter of meer per m2

€ 20 per m² subsidie met een maximum van € 1.500.

Voor organisaties geldt:

 • Bij een oppervlakte van 14m2 of meer of
 • Bij 25 liter of meer per m2

 € 20 per m² subsidie met een maximum van € 3.000.

Waterschutting of wadi

U kunt een waterschutting plaatsen. Dit is een regenton in de vorm van een schutting. Een andere oplossing om regenwater op te vangen is een wadi. Dit is een verlaagd gedeelte in uw tuin dat het water tijdelijk opvangt, waarna het water langzaam in de bodem zakt (infiltratie).

Huiseigenaar of huurder:

Voor het plaatsen van een waterschutting of wadi krijgt u 25% van de kosten vergoed met een maximum van € 250.

Organisatie:

Voor het plaatsen van een waterschutting of wadi krijgt u 25% van de kosten vergoed met een maximum van € 500.

Waterdoorlatende of waterpasserende tegels

Bij een waterdoorlatende bestrating loopt het regenwater door de tegels de grond in. De tegels hebben een open structuur. Bij waterpasserende bestrating gaat het water tussen de tegels door de grond in. Deze tegels hebben gleuven aan de randen en liggen niet strak tegen elkaar. Het regenwater loopt zo makkelijker de grond in.

Huiseigenaar of huurder:

Vervangt u de huidige tegels voor waterdoorlatende of waterpasserende tegels, dan krijgt u voor een oppervlakte van 20 m2 of groter 25% van de kosten vergoed met een maximum van € 1.000.

Organisatie:

Vervangt u de huidige tegels voor waterdoorlatende of waterpasserende tegels, dan krijgt u voor een oppervlakte van 20 m2 of groter 25% van de kosten vergoed met een maximumbedrag van € 1.000. Bij een oppervlakte van 40m2 of groter ontvangt u maximaal € 2.000.

Regenpijp afkoppelen

Door uw regenpijp af te koppelen, zorgt u ervoor dat (een deel van) het regenwater in uw tuin of in infiltratiekratten onder de grond wordt opgevangen.

Huiseigenaar of huurder:

Voor deze duurzame voorziening krijgt u 25% van de kosten vergoed met een maximum van € 1.500.

Organisatie:

Voor deze duurzame voorziening krijgt u 25% van de kosten vergoed met een maximum van € 3.500.

Tegel eruit, groen erin

Door het weghalen van tegels (tegelwippen) trekt water tijdens regenbuien makkelijker in de grond. Hierdoor raakt het riool minder snel vol. Het planten van bloeiende planten is goed voor insecten, zoals bijen en vlinders.

Huiseigenaar of huurder:

Voor het vervangen van tegels voor groen krijgt u voor een oppervlakte van 5 m2 of groter 25% van de kosten vergoed met een maximum van € 500.

Organisatie:

Voor het vervangen van tegels voor groen krijgt u voor een oppervlakte van 10 m2 of groter 25% van de kosten vergoed met € 1000.

Iemand anders machtigen

U kunt iemand anders toestemming geven om de aanvraag te doen. Naast de bovengenoemde zaken die in de aanvraag verwerkt moeten worden, stuurt de gemachtigde ook het volgende mee:

 • Een schriftelijke goedkeuring van de eigenaar van de woning om de maatregel uit te voeren (dit kan een machtigingsformulier zijn of toestemming van de verhuurder)
 • De gegevens van inschrijving en de penvoerder die namens de VvE de aanvraag indient

Meer informatie

Neem contact met ons op via duurzaamheid@abg.nl.