Toegankelijkheid

Gemeente Gilze en Rijen wil dat iedereen alle informatie en diensten op de website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website zodat die voldoet aan de toegankelijkheidseisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Lees meer over digitale toegankelijkheid op de website digitoegankelijk.nl.

Toegankelijkheidsverklaringen

Bekijk hier de door ons opgestelde toegankelijkheidsverklaringen. Deze zijn gepubliceerd in het centraal register op www.toegankelijkheidsverklaring.nl.

Hoofdwebsite

Subdomeinen die vallen binnen de scope van gilzerijen.nl:

Overige websites

Apps

Beschikbare testrapporten

Van onderstaande websites zijn testrapportages te downloaden die door een onafhankelijke organisatie zijn opgesteld:

Verbeteringen

Op deze website staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De digitoegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Gilze en Rijen kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf's die op gilzerijen.nl worden aangeboden aan deze webrichtlijnen voldoen. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf? Neem dan contact op via het contactformulier.

Problemen met toegankelijkheid melden

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door via contact. Wilt u de link naar de webpagina vermelden waar u het probleem bent tegengekomen.