Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan moet u een datum, tijdstip en locatie reserveren. Daarna moet u melding doen van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap (voorheen ondertrouw). Vanaf 2 weken tot uiterlijk één jaar na ontvangst van de melding kunt u trouwen of uw partnerschap laten registreren. Bij de melding kunt u de keuze voor de getuigen en de trouwambtenaar aangeven.

Datum reserveren

Voor het reserveren van een datum, tijdstip en locatie voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap neemt u contact op met de gemeente Gilze en Rijen via 14 0161.

Melding regelen

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, dan moet u dit eerst melden (voorheen: ondertrouw). Dit kunt u doen in de gemeente waar u wilt gaan trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren. Deze melding regelt u schriftelijk. Vanaf 2 weken tot uiterlijk één jaar na ontvangst van de melding door de ambtenaar van de burgerlijke stand kunt u trouwen of uw partnerschap laten registreren. Bij de melding kunt u de keuze voor de getuigen, minimaal 2 en maximaal 4 meerderjarige personen, en de trouwambtenaar.

De stukken voor de melding ontvangt u nadat u een datum, tijdstip en locatie gereserveerd heeft.

Extra documenten

Soms moet u extra documenten overleggen. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren, heeft gewoond of daar bent gescheiden. Of als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Neem dan ruim voor uw huwelijks- of partnerschapsdatum contact op met de gemeente Gilze en Rijen via 14 0161.

Benodigde documenten

Als een van u beiden niet de Nederlandse nationaliteit bezit, in het buitenland is geboren of lange tijd in het buitenland heeft gewoond of daar bent gescheiden, kan het zijn dat u extra documenten moet overleggen. Neem dan ruim voor uw huwelijks- of partnerschapsdatum contact op met de gemeente Gilze en Rijen via 14 0161.

  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

Kosten

Melding doen is gratis. Na de melding krijgt u een factuur voor de kosten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Die kosten zijn afhankelijk van de gekozen dag, tijd en locatie.

Kosten huwelijk

Dag en tijd

Kosten

Maandag tot en met vrijdag 09.00 uur - 17.00 uur

€ 264,25

- Maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur - 12.00 uur

€ 119,00**

- Donderdag om 09.00 uur en om 09.15 uur

Gratis*

- Maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur en na 17.00 uur

€ 714,00

- Zaterdag van 09.00 m- 17.00                                                                

- Zaterdag, zondag en feestdagen

 € 714,00

€ 714,00

Trouwboekje/duplicaat trouwboekje (luxe)

Trouwboekje/duplicaat trouwboekje (normaal)

€ 40,00

€ 24,00

Huwelijkslocatie op verzoek

€119,00 extra

Getuige van gemeentewege

€ 23,00

Uittreksel BRP

€ 7,45

Uittreksel Burgerlijke stand

€ 12,90

Verzoek behandelen eigen trouwambtenaar

€ 59,90

 * Deze administratieve huwelijken / geregistreerde partnerschappen worden voltrokken in een door de gemeente aangewezen ruimte Rijen: zonder toespraak, met alleen bruidspaar en de getuigen.

** Deze kosteloze huwelijken / geregistreerde partnerschappen worden voltrokken in een door de gemeente aangewezen ruimte: zonder toespraak met maximaal 10 personen (incl. het bruidspaar)

Annuleringskosten 

  • Binnen 4 weken voor het voorgenomen tijdstip:                                € 119,00
  • Tussen 4 weken en een half jaar voor het voorgenomen tijdstip:        € 59,50
  • Meer dan een half jaar voor het voorgenomen tijdstip:                        -- 

 

 

 

Trouwlocaties

In de gemeente Gilze en Rijen mag in principe overal getrouwd worden. De gemeente Gilze en Rijen kent daarnaast een aantal vaste locaties:

  • Gemeentehuis in Rijen
  • Sint Annakapel in Molenschot (niet op zon- en feestdagen)
  • Hotel Gilze-Tilburg in Gilze
  • Huwelijkslocatie op verzoek

Als u een eigen locatie heeft, neem dan ruim voor uw huwelijks- of partnerschapsdatum contact op met de gemeente Gilze en Rijen via 14 0161.

Trouwboekjes

Trouwboekjes

U kunt kiezen uit één van de bovenstaande trouwboekjes.

Trouwambtenaren

Als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt laten voltrekken door een eigen buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) dan moet deze al een actuele beëdiging en benoeming hebben in een andere Nederlandse gemeente. Daarnaast dient u een verzoek te doen aan de gemeente Gilze en Rijen tot het éénmalig benoemen van deze BABS. Neem hiervoor ruim voor uw huwelijks- of partnerschapsdatum contact op met de gemeente Gilze en Rijen via 14 0161.

Overzicht van de trouwambtenaren

Downloads