Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of u als partners laten registeren? Bel dan eerst naar burgerzaken via het telefoonnummer 14 0161 om een datum te reserveren. Tijdens dit telefoongesprek krijgt u de belangrijkste informatie. Houdt u er rekening mee dat in drukke tijden de wachttijd kan oplopen tot 2 maanden.

Wijziging in 2018

Op 1 januari 2018 zijn de regels veranderd: als u trouwt, geldt er automatisch een beperkte gemeenschap van goederen.

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Datum reserveren

Voor het reserveren van een datum, tijdstip en locatie voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap neemt u contact op met de gemeente Gilze en Rijen via 14 0161.

Melding regelen

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, dan moet u dit eerst melden via een formulier (voorheen: ondertrouw). Dit kunt u doen in de gemeente waar u wilt gaan trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren. Vanaf 2 weken tot uiterlijk één jaar na ontvangst van de melding door de ambtenaar van de burgerlijke stand kunt u trouwen of uw partnerschap laten registreren. Bij de melding kunt u de keuze voor de getuigen, minimaal 2 en maximaal 4 meerderjarige personen, de trouwambtenaar en een trouwboekje aangeven.

De stukken voor de melding ontvangt u nadat u telefonisch met de afdeling burgerzaken (via 14 0161) een datum, tijdstip en locatie gereserveerd heeft.

Extra documenten

Soms moet u extra documenten overleggen. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren, heeft gewoond of daar bent gescheiden. Of als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Neem dan ruim voor uw huwelijks- of partnerschapsdatum contact op met de gemeente Gilze en Rijen via 14 0161.

Benodigde documenten

Als een van u beiden niet de Nederlandse nationaliteit bezit, in het buitenland is geboren of lange tijd in het buitenland heeft gewoond of daar bent gescheiden, kan het zijn dat u extra documenten moet overleggen. Neem dan ruim voor uw huwelijks- of partnerschapsdatum contact op met de gemeente Gilze en Rijen via 14 0161.

  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

Kosten

Melding doen is gratis. Na de melding krijgt u een factuur voor de kosten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Die kosten zijn afhankelijk van de gekozen dag, tijd en locatie.

Kosten huwelijk

Dag en tijd

Kosten

Maandag tot en met vrijdag 09.00 uur - 17.00 uur

€ 270,60

- Maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur - 12.00 uur

€ 122,00**

- Donderdag om 09.00 uur en om 09.15 uur

Gratis*

- Maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur en na 17.00 uur

€ 731,00

- Zaterdag, zondag en feestdagen

 

€ 731,00

 

EXTRA OPTIES

EXTRA KOSTEN

Trouwboekje/duplicaat trouwboekje

€ 41,00

Verzoek behandelen vrije locatiekeuze

€ 119,00 

Getuige van gemeentewege

€ 23,50

Uittreksel BRP

€ 7,45

Uittreksel Burgerlijke stand

€ 13,40

Verzoek behandelen eigen trouwambtenaar/BABS

€ 61,00

 

* Deze kosteloze huwelijken / geregistreerde partnerschappen worden voltrokken in een door de gemeente aangewezen ruimte: zonder toespraak, met alleen bruidspaar en de getuigen.

** Deze administratieve huwelijken / geregistreerde partnerschappen worden voltrokken in een door de gemeente aangewezen ruimte: zonder toespraak met maximaal 10 personen (incl. het bruidspaar)

Annuleringskosten

  • Binnen 4 weken voor het voorgenomen tijdstip: € 122,00
  • Tussen 4 weken en een half jaar voor het voorgenomen tijdstip: € 61,00
  • Meer dan een half jaar voor het voorgenomen tijdstip: --

Trouwlocaties

In de gemeente Gilze en Rijen mag in principe overal getrouwd worden. De gemeente Gilze en Rijen kent daarnaast een aantal vaste locaties:

  • Gemeentehuis in Rijen
  • Sint Annakapel in Molenschot (niet op zon- en feestdagen)
  • Hotel Gilze-Tilburg in Gilze
  • Huwelijkslocatie op verzoek

Als u een eigen locatie heeft, neem dan ruim voor uw huwelijks- of partnerschapsdatum contact op met de gemeente Gilze en Rijen via 14 0161.

Trouwboekje

De kosten voor een trouwboekje zijn € 41,00.

Trouwambtenaren

Als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt laten voltrekken door een eigen buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) dan moet deze al een actuele beëdiging en benoeming hebben in een andere Nederlandse gemeente. Daarnaast dient u een verzoek te doen aan de gemeente Gilze en Rijen tot het éénmalig benoemen van deze BABS. Neem hiervoor ruim voor uw huwelijks- of partnerschapsdatum contact op met de gemeente Gilze en Rijen via 14 0161.

Overzicht van de trouwambtenaren

Downloads