Tussen de Leijen

De gemeente heeft plannen om nieuwe woningen te bouwen in het noord oosten van Rijen. De voorbereidingen voor dit project zijn gestart. We gaan beginnen met het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure. De eerste stappen worden op dit moment gezet. Op deze pagina kunt u de laatste informatie lezen.

Waarom een nieuwe woonwijk in Rijen?

Waarom is er woningbouw nodig in Rijen? In de toe­komst zijn er te weinig woningbouwlocaties in Rijen om te voorzien in de vraag naar woningen. Ook in de toekomst willen we woningzoekenden een woning aanbieden die aansluit bij de woonwensen.

Waarom de naam “Tussen de Leijen”?

Samen met de heemkring Molenheide hebben we een naam gekozen voor de nieuwe wijk. Vroeger liepen hier de waterstroompjes “Eerste Leij”, “Tweede Leij” en de “Vuile Leij”. Enkel de “Grote Leij” is nog over­gebleven. Het plangebied ligt precies tussen al deze voormalige Leijen in.

Waar komt deze nieuwe woonwijk?

De nieuwe woonwijk willen we bouwen in het gebied tussen de Hannie Schaftlaan, Zwarte Dijk en de Mos­straat. De wijk sluit aan op de bestaande woningbouw aan het Sporkt, Breebroek en de Wouwerbroek.

Waar staan we nu?

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘ Tussen de Leijen’ vastgesteld op 31 januari 2022. Door twee partijen zijn bij de Raad van State beroepen ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

De Raad van State heeft de beroepen in behandeling. De gemeente is in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen. De werkdruk bij de Raad van State is hoog. Daarom is onduidelijk wanneer de Raad van State een uitspraak doet het bestemmingsplan.

Ondertussen maakt de gemeente een plan voor de waterhuishouding in de nieuwe woonwijk: hoe gaan we om met afvalwater en regenwater? Daarnaast bereidt de gemeente het bouwrijp maken van het gebied voor. Het bouwrijp maken start nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief?

Wilt u in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan!