Woningbouw Tussen de Leijen

Er zijn plannen voor een nieuwe woonwijk in Rijen. Er is ruimte voor 375 woningen. De nieuwe woonwijk willen we bouwen in het gebied tussen de Hannie Schaftlaan, Zwarte Dijk en de MosĀ­straat. De wijk sluit aan op de bestaande woningbouw aan het Sporkt, Breebroek en de Wouwerbroek.

Wat hieraan vooraf ging

In 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Er is beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft de beroepen in behandeling. De gemeente is in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen. De werkdruk bij de Raad van State is hoog. Daarom is onduidelijk wanneer de Raad van State een uitspraak doet het bestemmingsplan.

Waarom we dit doen

In Rijen zijn meer soorten nieuwe woningen nodig. Met dit project zorgen we voor meer woningen in Gilze.

Wat we gaan doen

We maken een plan voor de waterhuishouding in de nieuwe woonwijk: hoe we met afvalwater en regenwater omgaan. Daarnaast zorgt de gemeente  het bouwrijp maken van het gebied voor. Het bouwrijp maken start nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Paul Nouwen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via e-mail of telefoonnummer 14 0161.

Met wie we samenwerken