Tussen de Leijen

De gemeente heeft plannen om nieuwe woningen te bouwen in het noord oosten van Rijen. De voorbereidingen voor dit project zijn gestart. We gaan beginnen met het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure. De eerste stappen worden op dit moment gezet. Op deze pagina kunt u de laatste informatie lezen.

Waarom een nieuwe woonwijk in Rijen?

Waarom is er woningbouw nodig in Rijen? In de toe­komst zijn er te weinig woningbouwlocaties in Rijen om te voorzien in de vraag naar woningen. Ook in de toekomst willen we woningzoekenden een woning aanbieden die aansluit bij de woonwensen.

Waarom de naam “Tussen de Leijen”?

Samen met de heemkring Molenheide hebben we een naam gekozen voor de nieuwe wijk. Vroeger liepen hier de waterstroompjes “Eerste Leij”, “Tweede Leij” en de “Vuile Leij”. Enkel de “Grote Leij” is nog over­gebleven. Het plangebied ligt precies tussen al deze voormalige Leijen in.

Waar komt deze nieuwe woonwijk?

De nieuwe woonwijk willen we bouwen in het gebied tussen de Hannie Schaftlaan, Zwarte Dijk en de Mos­straat. De wijk sluit aan op de bestaande woningbouw aan het Sporkt, Breebroek en de Wouwerbroek.

Waar staan we nu?

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Momenteel zijn we alle binnengekomen reacties aan het doornemen en aan het voorzien van een antwoord. Heeft u een reactie ingediend? Dan ontvangt u een antwoord wanneer we het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen. Met omwonenden is afgelopen oktober gesproken over het plan. Hier hebben we veel nuttige tips gekregen. In mei of juni aanstaande willen we een terugkoppeling geven. De manier waarop we de terugkoppeling vormgeven is nog onduidelijk in verband met de coronacrisis.

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief?

Wilt u in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan!

Crisis- en herstelwet

De ontwikkellocatie Tussen de Leijen ligt binnen het bestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ en is een project zoals bedoeld in categorie 3.1 van Bijlage I van de Crisis- en herstelwet. Dit betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Raad van state. In de bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan melden we dat we de Crisis- en herstelwet toepassen.