Uittreksels

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring van de gemeente dat u in Gilze en Rijen woont. Hierop staan uw achternaam (geslachtsnaam), voornamen, adres, woonplaats, geboortedatum en indien nodig andere gegevens, die u zelf aan kunt geven. De burgerlijke stand maakt een akte op bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden.

Met DigiD kunt u online uw uittreksel aanvragen

Kosten

Kosten uittreksels

Soort uittreksel

Prijs

Uittreksel BRP

€ 7,60

Uittreksel geboorteregister

€ 14,00

Uittreksel huwelijksregister

€ 14,00

Uittreksel echtscheidingsregister

€ 14,00

Uittreksel overlijdensregister

€ 14,00

Meenemen

  • bij een aanvraag voor uzelf en/of inwonende gezinsleden: alleen uw eigen identiteitsbewijs;
  • contant geld of een pinpas om het uittreksel te betalen.

Bent u door iemand gemachtigd om een uittreksel aan te vragen, dan neemt u mee:

  • een brief met handtekening van degene waarvoor de akte wordt aangevraagd. Deze schrijft dat hij die persoon toestemming geeft om als gemachtigde op te treden (in de brief moet vermeld zijn of het om een uittreksel of afschrift van de Burgerlijke stand gaat en voor welk doel het afschrift wordt gevraagd, zodat duidelijk is welk uittreksel of afschrift nodig is);
  • uw eigen identiteitsbewijs;
  • een geldig identiteitsbewijs van de persoon die u gemachtigd heeft of een kopie daarvan;
  • contant geld of een pinpas om het uittreksel te betalen.

In welke gemeente moet u de akte aanvragen?

De akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. U kunt in Gilze en Rijen dus alleen afschriften krijgen van gebeurtenissen die in Gilze en Rijen hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: woont u in Gilze en Rijen, maar is uw kind in het ziekenhuis in Tilburg geboren? Dan moet u een afschrift van de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Tilburg.

Aanvragen

Vraag het uittreksel op één van de volgende manieren aan: